CAD

Phân tích tính chu kỳ thị tường FX: Tháng 6 là thời điểm "đẹp" nhất năm đối với AUD, NZD và CAD

Phân tích tính chu kỳ thị tường FX: Tháng 6 là thời điểm "đẹp" nhất năm đối với AUD, NZD và CAD

Đầu tháng luôn là thời điểm thích hợp để đánh giá các yếu tố chu kỳ đã ảnh hưởng đến thị trường ngoại hối trong vài năm qua. Đối với tháng 6, chúng tôi tập trung vào kết quả hoạt động trung bình trong 5 năm và 10 năm trước, cả hai đều bao gồm thời kỳ nới lỏng định lượng và mở rộng thâm hụt của chính phủ kể từ Cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu 2008/2009 - không có nhiều khác biệt với môi trường hiện tại.