Hàng hoá

Cuộc họp ở Vienna đã làm thị trường dầu tỉnh giấc

Cuộc họp ở Vienna đã làm thị trường dầu tỉnh giấc

Dầu có thể sẽ tiếp tục gặp sóng gió khi tăng trưởng của nền kinh tế chậm lại và Fed tiếp tục thắt chặt, nhưng OPEC+ đang tìm cách để đảm bảo hàng hóa quan trọng nhất của thế giới có thể chịu được áp lực đó.