Bình luận thị trường

Phân tích GBP: Phe bò hãy cẩn trọng trước khi đặt vị thế!

Phân tích GBP: Phe bò hãy cẩn trọng trước khi đặt vị thế!

Pha hồi phục ấn tượng của đồng Bảng Anh sau khi chạm đáy năm từ tháng trước tới giờ đã chững lại và đồng tiền này có thể còn điều chỉnh sâu hơn. Chọn điểm đặt vị thế là rủi ro chính khi cuộc họp BoE tuần tới sẽ cực kỳ sôi động.