Bitcoin

Lùm xùm stablecoin có thể chặn đà tăng của Bitcoin

Lùm xùm stablecoin có thể chặn đà tăng của Bitcoin

Bitcoin đã ghi nhận mức tăng ấn tượng sau khi xuống dưới $30,000 trong tháng Bảy, khiến phe bò tiếp tục hy vọng về viễn cảnh vượt đỉnh lịch sử. Trong khi động lực tăng có thể trở nên tự duy trì, rủi ro đang nhăm nhe khi cánh tay luật pháp đang tìm đến các đồng stablecoin.