Bình luận thị trường

CPI tháng 3 của Hoa Kỳ đang nói lên điều gì?

CPI tháng 3 của Hoa Kỳ đang nói lên điều gì?

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Hoa Kỳ trong tháng 3 tăng cao hơn dự báo, điều này đã củng cố thêm bằng chứng về áp lực lạm phát khi nền kinh tế mở cửa trở lại và nhu cầu tiêu dùng tăng lên.