Dành cho người mới

Nên lựa chọn giao dịch theo Phân tích cơ bản hay Phân tích kỹ thuật?

Nên lựa chọn giao dịch theo Phân tích cơ bản hay Phân tích kỹ thuật?

Thị trường ngoại hối là thị trường tài chính lớn nhất và thanh khoản cao nhất trên thế giới. Điều đó đồng nghĩa với sự tiềm năng của thị trường này cũng rất lớn. Nhưng để có thể khai thác nó một cách tốt nhất phải có kế hoạch và chiến lược giao dịch giao dịch mới có thể chinh phục được thị trường này.