Quyền chọn không đảm bảo là gì?

Lê Hải Linh

Lê Hải Linh

Junior Analyst

10:56 13/04/2023

Một quyền chọn không đảm bảo được tạo ra khi người viết quyền chọn (người bán) hiện không sở hữu bất kỳ hoặc đủ, chứng khoán cơ sở để đáp ứng nghĩa vụ của họ.

Hiểu về quyền chọn không đảm bảo

Một quyền chọn là không được đảm bảo (Naked Option) là khi người bán hợp đồng quyền chọn không sở hữu tài sản cơ sở cần thiết để đáp ứng nghĩa vụ tương lai phát sinh từ việc bán quyền chọn. Nói cách khác, người bán không được bảo vệ trước sự thay đổi bất lợi về giá.

Các quyền chọn không đảm bảo hấp dẫn đối với các đầu tư vì biến động đến đâu, có thể được dự báo. Nếu chứng khoán cơ sở di chuyển theo hướng ngược lại với những gì người mua quyền chọn đã dự đoán, hoặc thậm chí di chuyển theo hướng có lợi cho người mua nhưng không đủ vượt phần dự báo, thì người bán quyền chọn được nhận bất kỳ khoản out-of-the-money (OTM) nào. Thông thường, điều đó nghĩa là người bán quyền chọn có 70% cơ hội thắng.

Việc bán một quyền chọn nghĩa là người bán có nghĩa vụ cung cấp cho người mua quyền chọn cổ phiếu cơ sở hoặc hợp đồng tương lai cho vị thế mua tương ứng (đối với quyền chọn mua) hoặc số tiền cần thiết cho một vị thế bán tương ứng (đối với quyền chọn bán) khi hết hạn. Trong trường hợp người bán đã bán quyền chọn bán, một vị thế mua tài sản cơ sở trong tài khoản của người bán quyền chọn sẽ được tạo ra.

Nếu người bán không sở hữu đối với tài sản cơ sở hoặc số tiền mặt tương ứng cần thiết để thực hiện quyền chọn bán, thì người bán sẽ cần mua quyền chọn đó khi đáo hạn dựa trên giá thị trường hiện tại. Với việc không được phòng hộ trước biến động giá, những quyền chọn này không được đảm bảo.

Quyền chọn mua không đảm bảo

Một nhà đầu tư bán một quyền chọn mua không đảm bảo trên một cổ phiếu nghĩa là anh ta đã chấp nhận nghĩa vụ bán cổ phiếu cơ sở với giá thực hiện vào hoặc trước khi đáo hạn, bất kể giá cổ phiếu tăng cao như thế nào. Nếu nhà đầu tư không sở hữu cổ phiếu cơ sở, người bán sẽ phải mua cổ phiếu, sau đó bán cổ phiếu cho người mua quyền chọn để đáp ứng nghĩa vụ nếu quyền chọn được thực hiện. Điều này tạo ra một vị thế bán khống trong tài khoản của người bán quyền chọn vào phiên sau khi đáo hạn.

Ví dụ: Hãy tưởng tượng một trader tin rằng một cổ phiếu khó có thể tăng giá trị trong ba tháng tới, nhưng họ lại không cho rằng mức giảm tiềm năng sẽ rất lớn. Giả sử rằng cổ phiếu có giá $100 và quyền chọn mua có giá thực thi $105, đáo hạn trong 90 ngày, được bán với giá $4.75. Trader đó quyết định bán một quyền chọn mua không đảm bảo và thu phần phí. Trong trường hợp này, trader quyết định không mua cổ phiếu vì họ tin rằng quyền chọn có khả năng đáo hạn vô giá trị và bản thân mình sẽ giữ toàn bộ phí.

Có hai kết quả có thể xảy ra đối với giao dịch quyền chọn mua không đảm bảo:

  • Cổ phiếu tăng trước khi đáo hạn: Trong trường hợp này, quyền chọn sẽ được thực thi. Nếu chúng ta giả định rằng cổ phiếu tăng lên $130 khi có tin tức tốt, thì quyền chọn sẽ được thực hiện ở mức $105 một cổ phiếu vì vượt quá điểm hòa vốn đối với người mua quyền chọn. Điều này có nghĩa là trader phải mua cổ phiếu ở mức giá thị trường hiện tại, sau đó bán cổ phiếu với giá $105 để trang trải nghĩa vụ của họ. Trường hợp này dẫn đến việc lỗ $20.25 trên mỗi cổ phiếu ($105 + $4.75 - $130). Không có giới hạn trên cho việc cổ phiếu (và nghĩa vụ của người bán quyền chọn) có thể tăng cao đến mức nào.
  • Cổ phiếu không đổi hoặc giảm xuống dưới $105 khi đáo hạn: Nếu cổ phiếu bằng hoặc thấp hơn giá thực thi khi đáo hạn, quyền chọn sẽ không được thực thi và người bán quyền chọn sẽ giữ phần phí đã thu ban đầu.

Quyền chọn bán không đảm bảo

Như bạn có thể thấy trong các kết quả trước đó, không có giới hạn về mức độ tăng giá của một cổ phiếu, do đó, người bán theo quyền chọn mua không đảm bảo có rủi ro vô hạn. Mặt khác, với các quyền chọn bán không đảm bảo, rủi ro của người bán được hạn chế vì cổ phiếu hoặc tài sản cơ sở khác chỉ có thể giảm xuống 0.

Người bán quyền chọn bán không đảm bảo đã chấp nhận nghĩa vụ mua tài sản cơ bản ở mức giá thực thi nếu quyền chọn được thực thi vào hoặc trước ngày đáo hạn. Mặc dù vậy rủi ro vẫn có thể khá lớn, vì vậy các nhà môi giới thường có các quy tắc cụ thể liên quan đến giao dịch quyền chọn không đảm bảo. Ví dụ, những người giao dịch thiếu kinh nghiệm có thể không được phép đặt loại lệnh này.

Về cơ bản, người bán đã bán quyền chọn bán có thể có vị thế mua nếu người mua quyền chọn thực hiện.

Nhận xét

Broker listing

Cùng chuyên mục

Quyền chọn không đảm bảo là gì?
Lê Hải Linh

Lê Hải Linh

Junior Analyst

Quyền chọn không đảm bảo là gì?

Một quyền chọn không đảm bảo được tạo ra khi người viết quyền chọn (người bán) hiện không sở hữu bất kỳ hoặc đủ, chứng khoán cơ sở để đáp ứng nghĩa vụ của họ.
Chiến lược Long Butterfly là gì?
Lê Hải Linh

Lê Hải Linh

Junior Analyst

Chiến lược Long Butterfly là gì?

Long Butterfly là một một chiến lược quyền chọn trung lập, rủi ro hạn chế, bao gồm mua một vị thế call/put spread và bán một vị thế call/put spread khác với cùng mức giá thực thi.
Covered Call là gì?
Lê Hải Linh

Lê Hải Linh

Junior Analyst

Covered Call là gì?

Bài viết sau đây sẽ giúp ta hiểu rõ hơn về chiến lược giao dịch Covered Call, một chiến lược rất phổ biến trên thị trường quyền chọn.
Đâu là những yếu tố ảnh hưởng đến thị trường khí đốt tự nhiên?
Lê Hải Linh

Lê Hải Linh

Junior Analyst

Đâu là những yếu tố ảnh hưởng đến thị trường khí đốt tự nhiên?

Khí đốt là một hàng hóa rất phổ biến với các trader ngắn hạn nhờ mức chênh lệch mua/bán hợp lý và thanh khoản cao. Ngoài ra, những nhà đầu tư dài hạn cũng có thể tận dụng tính tạo xu hướng lâu dài của khí đốt. Hơn nữa, đây cũng là một hàng hóa có thể biến động rất mạnh. Nhưng tin tốt là những biến động này thường liên quan đến tính thời vụ, và các trader có thể tận dụng điều này. Bài viết sau đây sẽ đi sâu thêm vào các nhân tố vĩ mô ảnh hưởng đến thị trường khí đốt.
Rủi ro trong giao dịch là gì?
Uông Quang

Uông Quang

Manager, Technical Analyst

Rủi ro trong giao dịch là gì?

Theo từ điển Oxford: “Rủi ro là một tình huống liên quan đến việc tiếp xúc với nguy hiểm. Rủi ro là làm cho (ai đó hoặc thứ gì đó có giá trị) gặp nguy hiểm, tổn hại hoặc mất mát”.
Forex Forecast - Diễn đàn dự báo tiền tệ