Uông Quang - Manager, Technical Analyst - Bài viết phân tích Mới Nhất từ chuyên gia Uông Quang
Uông Quang

Uông Quang

Manager, Technical Analyst

  • Kinh nghiệm 08 năm giao dịch cổ phiếu và ngoại hối.
  • Kinh nghiệm 04 năm giảng dạy chuyên nghiệp về giao dịch cổ phiếu - ngoại hối, với gần 30 khóa học tổ chức thành công.
  • Từng nhận Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước năm 2015.
  • Kinh nghiệm nhiều năm công tác tại các Công ty Chứng khoán - Ngân hàng.
  • Forex Trader - Khối Quản lý và Kinh doanh vốn - Việt Á Bank.

Bài viết của chuyên gia

Hướng dẫn cơ bản về giao dịch Price Action

Hướng dẫn cơ bản về giao dịch Price Action

Đọc hành động giá (price action) là nghệ thuật và khoa học của giao dịch bằng cách hiểu sự tương tác của người mua và người bán được đo bằng diễn biến giá trên biểu đồ.
Rủi ro trong giao dịch là gì?

Rủi ro trong giao dịch là gì?

Theo từ điển Oxford: “Rủi ro là một tình huống liên quan đến việc tiếp xúc với nguy hiểm. Rủi ro là làm cho (ai đó hoặc thứ gì đó có giá trị) gặp nguy hiểm, tổn hại hoặc mất mát”.
Mô hình giá nào hiệu quả nhất trong giao dịch?

Mô hình giá nào hiệu quả nhất trong giao dịch?

Theo Thomas Bulkowski, các mẫu biểu đồ hoạt động tốt nhất và cũng có khả năng sinh lời cao nhất là: mô hình cờ tăng giá cao với biên độ hẹp (bullish flags) và mô hình vai-đầu-vai( bao gồm cả dạng cơ bản và phức tạp) với một breakout rõ rang bên dưới mức hỗ trợ. Các lựa chọn trên được dựa trên nghiên cứu và thống kê kỹ lưỡng về hành động giá.