Nguyễn Vũ Phương Nam - Junior Analyst - Bài viết phân tích Mới Nhất từ chuyên gia Nguyễn Vũ Phương Nam
Nguyễn Vũ Phương Nam

Nguyễn Vũ Phương Nam

Junior Analyst

  • Sinh viên ngành Tài chính Tiên tiến, Đại học Kinh tế quốc dân.
  • Thành viên Ban Công tác Đoàn và Phát triển Đảng Đại học Kinh tế quốc dân.
  • Đạt giải Nghiên cứu khoa học cấp Viện năm 2022 do trường Đại học Kinh tế quốc dân tổ chức.

Bài viết của chuyên gia