Các NHTW toàn cầu giảm tần suất hoạt động hoán đổi USD

17:05 25/04/2023

Fed và năm NHTW khác quyết định quay lại các hoạt động hoán đổi bằng USD hàng tuần khi điều kiện thị trường ổn định hơn.

Fed và các NHTW khác bao gồm ECB, BoC, BoJ, BoE và SNB vào tháng 3 đã đưa ra các hoạt động hoán đổi USD hàng ngày để cung cấp thanh khoản cho hệ thống tài chính toàn cầu. “Do các điều kiện tài trợ thông qua USD được cải thiện và nhu cầu thấp đối với các hoạt động cung cấp thanh khoản bằng USD gần đây,” các NHTW “đã cùng nhau quyết định quay trở lại tần suất hoạt động từ hàng ngày thành một lần mỗi tuần,” theo một tuyên bố.

Sự điều chỉnh mới có hiệu lực vào ngày 1/5.

Họ cho biết: “Các NHTW này sẵn sàng điều chỉnh lại việc cung cấp thanh khoản bằng USD nếu cần thiết. Các hạn mức hoán đổi giữa các NHTW này là công cụ sẵn có và một biện pháp hỗ trợ quan trọng nhằm giảm bớt căng thẳng trên thị trường tài chính toàn cầu, từ đó giúp hạn chế tác động của những căng thẳng đó đối với việc cung cấp các khoản vay cho hộ gia đình và doanh nghiệp, cả trong và ngoài nước.”

Bloomberg

Nhận xét

Broker listing

Cùng chuyên mục

Forex Forecast - Diễn đàn dự báo tiền tệ