Đạt Nguyễn

Đạt Nguyễn

Currency Analyst

  • Passed kỳ thi CFA Level 1.
  • Có kinh nghiệm giao dịch thị trường cổ phiếu, tiền tệ và hàng hóa.
  • Vào đến bán kết cuộc thi CFA Research Challenge với mã chủ đề FPT.

Bài viết của chuyên gia