Trần Linh Phương - FX Trader - Bài viết phân tích Mới Nhất từ chuyên gia Trần Linh Phương
Trần Linh Phương

Trần Linh Phương

FX Trader

Bài viết của chuyên gia

Biến động của đồng Dollar ảnh hưởng đến giá cả và giá sản xuất

Biến động của đồng Dollar ảnh hưởng đến giá cả và giá sản xuất

Fed thường không bình luận nhiều về đồng USD, thay vào đó họ nói về Trái phiếu Kho bạc nhiều hơn. Nhưng phía ngân hàng trung ương cũng không "nhắm mắt làm ngơ" đối với đồng tiền của Hoa Kỳ. Chỉ số DXY thường dẫn dắt giá sản xuất và sau đó là lạm phát, với một ngoại lệ là trong khoảng thời gian đại dịch.