Nguyễn Thanh Thùy Dung - Junior Analyst - Bài viết phân tích Mới Nhất từ chuyên gia Nguyễn Thanh Thùy Dung
Nguyễn Thanh Thùy Dung

Nguyễn Thanh Thùy Dung

Junior Analyst

Sinh viên ngành Tài chính doanh nghiệp, trường Đại học Kinh tế Quốc dân

Bài viết của chuyên gia

Chi tiêu tiêu dùng của Trung Quốc suy yếu

Chi tiêu tiêu dùng của Trung Quốc suy yếu

Người tiêu dùng Trung Quốc cắt giảm chi tiêu cho mọi thứ trừ du lịch và nhà hàng trong tháng này, khiến tăng trưởng doanh thu của các lĩnh vực kinh tế quan trọng của đất nước chậm lại.