Nguyễn Thanh Lịch

Nguyễn Thanh Lịch

Junior Analyst

Bài viết của chuyên gia

Kim loại Đồng - Nhân tố đáng chú ý trong quý tới

Kim loại Đồng - Nhân tố đáng chú ý trong quý tới

Đồng là một mặt hàng quan trọng cần theo dõi chặt chẽ trong quý tới ngay cả khi các nhà đầu tư trái phiếu dè dặt thăm dò các tín hiệu sớm một cuộc suy thoái và Fed tỏ ra bối rối trong việc hành động quyết liệt hơn. Đối với Đồng, còn nhiều dư địa tăng giá ở phía trước.