Lợi suất TPCP Mỹ giảm nhẹ sau phiên đấu thầu kỳ hạn 3 năm thành công

Lợi suất TPCP Mỹ giảm nhẹ sau phiên đấu thầu kỳ hạn 3 năm thành công

Nguyễn Tuấn Đạt

Nguyễn Tuấn Đạt

Junior Analyst

16:03 12/03/2024

Phiên đấu thầu TPCP Mỹ đầu tiên của tháng 3 vừa kết thúc tốt đẹp khi có 56 tỷ USD TPCP Mỹ kỳ hạn 3 năm được bán ra, chủ yếu nhờ nhu cầu nước ngoài tăng.

Phiên thầu chốt lợi suất ở mức 4.256%, cao hơn mức 4.169% của tháng trước nhưng thấp hơn 1.3 bps so với lợi suất tiền phát hành 4.269%, mức giảm lớn nhất kể từ tháng 8/2023.

Tỷ lệ chào mua/chào bán ở mức 2.604, cao hơn mức 2.581 của tháng trước và thấp hơn một chút so với mức trung bình 2.608.

Nhu cầu nước ngoài tăng lên 70.0% so với 66.0% của tháng trước và cao hơn nhiều so với mức trung bình 60.3%. Nhu cầu trong nước giảm xuống 15.6%, thấp nhất kể từ tháng 5/2023. Dealer kẹt 14.40% hàng, mức thấp nhất kể từ tháng 8/2023.

Nhìn chung, đây là một phiên đấu thầu ấn tượng, lợi suất đã giảm nhẹ, với TPCP Mỹ kỳ hạn 10 năm ở mức 4.09%, giảm 1 bps so với thứ Sáu.

Zerohedge

Broker listing

Cùng chuyên mục

Forex Forecast - Diễn đàn dự báo tiền tệ