Kinh tế Mỹ: GDP tăng 3.4%, PCE tăng 1.8% trong quý IV

Kinh tế Mỹ: GDP tăng 3.4%, PCE tăng 1.8% trong quý IV

Nguyễn Tuấn Đạt

Nguyễn Tuấn Đạt

Junior Analyst

19:29 28/03/2024

Hai chỉ số chính về hoạt động kinh tế Mỹ đã đạt được những tiến bộ mạnh mẽ vào cuối năm ngoái, cho thấy nền kinh tế vẫn đang phát triển với tốc độ tích cực.

Theo ước tính của Cục Phân tích Kinh tế, GDP Mỹ sau điều chỉnh tăng 3.4% trong quý Iv. Chi tiêu tiêu dùng, chiếm 2/3 GDP, tăng với tốc độ 3.3%, mạnh hơn so với báo cáo trước đây.

Một chỉ số khác về hoạt động kinh tế của chính phủ, tổng thu nhập quốc nội (GDI) đã tăng 4.8%, mức tăng cao nhất trong hai năm. GDI đo lường thu nhập được tạo ra và chi phí phát sinh từ việc sản xuất hàng hóa và dịch vụ, trong khi GDP đo lường chi tiêu cho hàng hóa và dịch vụ đó.

Về lý thuyết, hai chỉ số này phải bằng nhau, nhưng trong vài quý vừa qua đã có sự chênh lệch bất thường, với GDI ngày càng vượt xa GDP. Sự chênh lệch này đã đặt ra câu hỏi về tốc độ tăng trưởng kinh tế cơ bản.

GDP và các chỉ số kinh tế quan trọng khác của Mỹ

PCE, chỉ số lạm phát ưa thích của Fed, tăng với tốc độ 1.8% hàng năm trong quý IV, thấp nhất kể từ năm 2020. Không bao gồm thực phẩm và năng lượng, chỉ số này tăng 2%, thấp hơn một chút so với ước tính trước đó.

Báo cáo cũng cho thấy lợi nhuận doanh nghiệp trước thuế được điều chỉnh tăng 4.1%, cao nhất kể từ giữa năm 2022.

Các báo cáo thu nhập gần đây cho thấy các công ty đại chúng đang có biên lợi nhuận gộp tăng vì họ đã giảm bớt được chi phí đầu vào. Điều đó giúp giải thích sự lạc quan gần đây của nhà đầu tư khi S&P 500 hướng tới tháng tăng thứ năm liên tiếp.

Bloomberg

Broker listing

Cùng chuyên mục

Forex Forecast - Diễn đàn dự báo tiền tệ