Cắt lỗ bao nhiêu % là đúng?

Uông Quang

Uông Quang

Manager, Technical Analyst

14:44 15/01/2021

Có hai loại tỷ lệ cắt lỗ, một là tỷ lệ phần trăm biến động của giá và loại khác là tỷ lệ phần trăm trên tổng vốn giao dịch.

Câu trả lời cho câu hỏi này phụ thuộc vào rất nhiều biến số của mỗi nhà giao dịch cá nhân. Hai yếu tố lớn nhất là quy mô vị thế lớn như thế nào và tỷ lệ chiến thắng của hệ thống giao dịch. Một nhà giao dịch phải quản lý rủi ro phá sản của họ để tránh rơi vào tình trạng sụt giảm quá lớn để thoát ra và họ phải quản lý tỷ lệ rủi ro / lợi nhuận của mình để duy trì chiến thắng.

Có hai loại tỷ lệ cắt lỗ, một là tỷ lệ phần trăm biến động của giá và loại khác là tỷ lệ phần trăm trên tổng vốn giao dịch. Ví dụ: nếu một tài khoản là 100,000 đô la và giá một cổ phiếu là 50 đô la thì việc bạn mua 200 cổ phiếu tương ứng với 10.000 đô la. Khi đó, với mức cắt lỗ 5 đô la/cổ phiếu cho mức cắt lỗ 10% trên giá cổ phiếu và 1% trên tổng số vốn.

Mức dừng lỗ trong mối tương quan với tổng tỷ lệ vốn có rủi ro phải là yếu tố quyết định lớn nhất đến việc định cỡ vị thế phù hợp. Nếu bạn có một tài khoản giao dịch nhỏ và tất cả đều tham gia giao dịch với kích thước vị thế 100% (điều này hầu như luôn là một ý tưởng tồi) thì mức cao nhất bạn có thể cho phép là 1% đến 2% so với bạn vì con số thua lỗ lớn hơn trong tổng vốn giao dịch có thể dẫn đến các khoản rút vốn lớn trong thời gian thua lỗ. Đó là chưa kể đến những nguy cơ rủi ro tổng thể trên một khoảng chênh lệch bất lợi về tin tức. Mặt khác, nếu bạn đang quản lý một danh mục đầu tư thì việc vào những lệnh nhỏ có vị thế 1% hoặc 2% trên tổng vốn giao dịch có thể cho phép bạn để vị thế chạy mà không có lệnh stoploss vì mất 100% của 1% hoặc 2% tổng vốn đầu tư sẽ có ít ảnh hưởng đến tổng vốn của bạn.

Chúng ta cùng xem xét những trường hợp dưới đây:

  • Giao dịch hết 100% tổng số vốn giao dịch của bạn cho phép bạn cắt lỗ 1% trên giá để số thua lỗ tường ứng 1% tổng vốn giao dịch.
  • Giao dịch 50% tổng số vốn giao dịch của bạn cho phép bạn cắt lỗ 2% trên giá để số thua lỗ tường ứng 1% tổng vốn giao dịch.
  • Giao dịch 25% tổng số vốn giao dịch của bạn cho phép bạn cắt lỗ 4% trên giá để số thua lỗ tường ứng 1% tổng vốn giao dịch.
  • Giao dịch 20% tổng số vốn giao dịch của bạn cho phép bạn cắt lỗ 5% trên giá để số thua lỗ tường ứng 1% tổng vốn giao dịch.
  • Giao dịch 10% tổng số vốn giao dịch của bạn cho phép bạn cắt lỗ 10% trên giá để số thua lỗ tường ứng 1% tổng vốn giao dịch.

Nếu bạn muốn tăng tổng số lỗ của mình lên 2% tổng số vốn giao dịch cho mỗi giao dịch, bạn chỉ cần nhân đôi tỷ lệ cắt lỗ so với giá lúc nhập hoặc giữ nguyên phần trăm cắt lỗ nhưng tăng gấp đôi quy mô vị thế của bạn để có rủi ro 2% cho mỗi giao dịch.

Đây là một cách để giữ cho rủi ro của bạn ổn định và cũng tránh nguy cơ hủy hoại trong một chuỗi thua lỗ dài. Phân tích kỹ thuật thường có hiệu quả khi sử dụng để tìm ra các mức cắt lỗ phù hợp và kết hợp với công thức ở trên.

Cân nhắc quan trọng khác là tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận của bạn trong một giao dịch. Duy trì tỷ lệ này ở mức 1: 2 hoặc 1: 3 cho phép con đường dẫn đến giao dịch có lãi dễ dàng hơn nhiều. Tỷ lệ cắt lỗ của bạn phải tương quan với quy mô chiến thắng trung bình dự kiến của bạn. Nếu khoản tiền thắng trung bình của bạn là mức di chuyển giá 15% trên một giao dịch thì tỷ lệ phần trăm cắt lỗ trung bình của bạn sẽ xấp xỉ mức di chuyển giá 5% so với bạn. Nếu số tiền thắng trung bình của bạn là 3% trên tổng vốn giao dịch thì rủi ro trung bình của bạn sẽ là khoảng 1%. Số lỗ của bạn trung bình phải bằng một nửa hoặc một phần ba quy mô giao dịch thắng của bạn để duy trì tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận tốt.

Happy trading !

Nhận xét

Broker listing

Cùng chuyên mục

Cắt lỗ bao nhiêu % là đúng?
Uông Quang

Uông Quang

Manager, Technical Analyst

Cắt lỗ bao nhiêu % là đúng?

Có hai loại tỷ lệ cắt lỗ, một là tỷ lệ phần trăm biến động của giá và loại khác là tỷ lệ phần trăm trên tổng vốn giao dịch.
Forex Forecast - Diễn đàn dự báo tiền tệ