Nguyễn Thu Thủy - Junior Analyst - Bài viết phân tích Mới Nhất từ chuyên gia Nguyễn Thu Thủy
Nguyễn Thu Thủy

Nguyễn Thu Thủy

Junior Analyst

Bài viết của chuyên gia

Định hướng chiến lược vĩ mô đầu năm 2024

Định hướng chiến lược vĩ mô đầu năm 2024

Tài sản rủi ro tăng lên vào cuối năm 2023 khi Cục Dự trữ Liên bang thúc đẩy kỳ vọng của thị trường về việc giảm lãi suất. Đồng thời dữ liệu thể hiện mức lương ổn định ở Hoa Kỳ đã minh chứng rằng: kỳ vọng của thị trường về lạm phát có thể gây thất vọng trong tương lai.
Khi nào lãi suất cho vay bất động sản sẽ giảm nếu Fed ngừng tăng lãi suất?

Khi nào lãi suất cho vay bất động sản sẽ giảm nếu Fed ngừng tăng lãi suất?

Giá nhà ở Hoa Kỳ đạt mức cao kỷ lục vào năm 2023, do tình trạng thiếu nguồn cung lớn hơn bất kỳ sự sụt giảm nào về nhu cầu mà lãi suất thế chấp cao hơn có thể gây ra. Fed có thể thực hiện việc tăng lãi suất, nhưng khó có khả năng cắt giảm mạnh lãi suất vào năm 2024, một phần vì lạm phát có tỷ trọng lớn trong chỉ số CPI.