Đặng Khánh Linh

Đặng Khánh Linh

Investment Analyst

Bài viết của chuyên gia

Tầm quan trọng của dữ liệu GDP trong giao dịch Forex

Tầm quan trọng của dữ liệu GDP trong giao dịch Forex

GDP (Tổng sản phẩm quốc nội) rất quan trọng trên thị trường ngoại hối. Các số liệu GDP được các nhà giao dịch sử dụng như một chỉ số để đánh giá mức tăng trưởng tổng thể và tiềm năng của ...
Các phương pháp phân tích chính trong giao dịch Forex

Các phương pháp phân tích chính trong giao dịch Forex

Có nhiều phương pháp khác nhau để phân tích và dự đoán thị trường ngoại hối. Bài viết này chỉ ra ba phương pháp phân tích ngoại hối phổ biến nhất: Phân tích cơ bản, Phân tích Kỹ thuật, Phân ...
Ưu và nhược điểm khi tự giao dịch cho bản thân

Ưu và nhược điểm khi tự giao dịch cho bản thân

Giao dịch ngoại hối có thể khá khó khăn đối với một người mới, đó là lý do tại sao rất nhiều người tin tưởng ủy thác cho các công ty đầu tư. Tuy nhiên, khi giao danh mục đầu tư cho một định ...