Ý tưởng giao dịch Bitcoin ngày 08.07.2020. Tín hiệu mua lên đã xuất hiện!

Quang Sơn

Quang Sơn

Currency Analyst

10:47 08/07/2020

Swing trading khung thời gian h4 BTCUSD dựa trên phân tích kỹ thuật.

BTCUSD biểu đồ h4 - Click để theo dõi ý tưởng trên Tradingview
BTCUSD biểu đồ h4 - Click để theo dõi ý tưởng trên Tradingview

Nhận định xu hướng ngắn hạn/trung hạn: flat
Ngày 06/07/20 xuất hiện hành động giá false break => giá sau đó được đẩy lên với động lượng mạnh tạo new high trên chỉ báo MACD .
Ngày 07-08/07/20, giá tích lũy/pullback trong một biên độ hẹp từ 9380-9200, tạo mô hình nêm giảm trên khung thời gian H1.
Tại thời điểm viết bài này, BTCUSD đã bứt phá lên phía trên mô hình nêm giảm => có khả năng đây sẽ là bắt đầu của một đợt sóng đẩy mới hướng đến mốc 97xx.

Trade idea:

  • Buy BTCUSD tại giá thị trường quanh 931x, //SL: 915x-917x// TP 1 phần tại 948x //TP all nếu giá đạt đến mốc 97xx.
  • Không khuyến nghị giữ lệnh dài hạn bởi xu hướng trung hạn hiện tại vẫn là flat.
  • Exit sớm nếu xuất hiện các dấu hiệu đảo chiều.
  • Hãy quản lý vốn hợp lý

Happy and safe trading!

Cùng chuyên mục