Nguyễn Trọng Vinh

Nguyễn Trọng Vinh

Associate Manager, Crypto

  • Tốt nghiệp thạc sỹ ngành tài chính tại đại học thương mại Hà Nội
  • 08 năm kinh nghiệm trading với 04 năm trading Cryptocurrency
  • Top 10 tác giả danh tiếng nhất toàn thời gian tại tradingview Việt Nam
  • Founder của cộng đồng Nhatkytrading.com

Bài viết của chuyên gia