Phạm Hoài Thu

Phạm Hoài Thu

Junior Analyst

  • Sinh viên năm 3 ngành Tài chính, Đại học Kinh tế quốc dân.

  • Phó ban Nội dung Câu lạc bộ Thế hệ xanh đại học Kinh tế quốc dân (NGC).

  • Kinh nghiệm làm Sales tại Nền tảng tìm kiếm và đặt lớp học Edutalk.

  • Điểm thi đại học trên 27 điểm đối với 3 khối A00, A01, D07.

  • Từng học lớp Toán 1 - THPT Chuyên Thái Bình.

  • Hai lần đạt giải toán tỉnh và bảy năm liền là HSG thành phố

Bài viết của chuyên gia