Anh Tùng

Anh Tùng

Currency Analyst

  • Quán quân cuộc thi Tài năng ASC 2019 - cuộc thi tài chính, chứng khoán được tổ chức bởi Hiệp hội các CLB chứng khoán.
  • Top 50 cuộc thi Go Finance 2019 - cuộc thi tài chính, chứng khoán được tổ chức bởi Đại học KTQD.
  • Kinh nghiệm thực tập vị trí môi giới tại CTCK VNDirect.

Bài viết của chuyên gia