Anh Tùng

Anh Tùng

Currency Analyst

  • Technical Analyst công ty chứng khoán FPTS
  • Top 10% điểm cao nhất thế giới kỳ thi CFA level 1
  • Top 5 cuộc thi I-Invest 2021, được nhận bằng khen của UBCKNN
  • Quán quân cuộc thi Tài năng ASC 2019

Bài viết của chuyên gia