JPMorgan Research: Chỉ số giảm phát GDP châu Âu sẽ hạ nhiệt bất chấp lương tăng nóng

JPMorgan Research: Chỉ số giảm phát GDP châu Âu sẽ hạ nhiệt bất chấp lương tăng nóng

Đức Nguyễn

Đức Nguyễn

FX Strategist

21:39 05/06/2024

Nhận định của bộ phận phân tích kinh tế của JPMorgan London.

ECB sẽ họp trong tuần này và sẽ chú ý nhiều đến dữ liệu giá cả gần đây. Báo cáo HICP mới nhất vào thứ Sáu cho thấy giá dịch vụ cao đáng ngạc nhiên. Giờ ta sẽ xem xét chỉ số giảm phát GDP, một thước đo lạm phát nội địa (vì không bao gồm nhập khẩu) và phân tách nó theo tiền lương trên đơn vị và lợi nhuận trên đơn vị.

Dữ liệu quý I/2024 của Eurozone vẫn chưa được công bố (dữ liệu này sẽ được công bố vào thứ Sáu, một ngày sau cuộc họp của ECB) nhưng đã có một số thông tin cấp quốc gia. Dựa trên thông tin này, chỉ số giảm phát GDP tại đây có vẻ sẽ giảm đáng kể. Chúng tôi ước tính con số sẽ giảm từ 5.3% YoY trong quý IV/2023 xuống 3.8% trong quý I/2024, gần với dự báo của nhóm phân tích ECB tại 3.6%.

Tuy nhiên, việc phân tích chi phí lao động đơn vị và lợi nhuận trên đơn vị có thể sẽ khác biệt đáng kể so với các giả định của ECB. Dựa trên thông tin hiện có, chi phí lao động đơn vị có thể giảm từ 5.9% xuống 5.4%, cao hơn mức ECB mong đợi dựa trên dự báo tháng 3 (4.8%). Mức tăng 5.4% phản ánh mức thù lao cho mỗi nhân viên tăng 4.8% (cao hơn mức dự báo 4.5% của ECB và nhìn chung ổn định từ quý IV/2023) và năng suất vẫn còn yếu (-0.6% trong khi ECB dự báo -0.4%). Ngoài ra, tăng trưởng lợi nhuận trên đơn vị đang ở khoảng -0.7% trong quý I/2024 sau khi đạt 2.5% trong quý trước, thấp hơn dự báo của nhóm phân tích ECB tại -0.2%. Cuối cùng, thuế đơn vị có thể tăng 8.4%, thấp hơn dự báo của nhóm phân tích ECB tại 9.2%.

Nhìn chung, dữ liệu cho thấy có một số vấn đề về lạm phát tiền lương và năng suất vẫn còn yếu. Tuy nhiên, nhu cầu yếu trong những quý gần đây dường như đã hạn chế áp lực lạm phát do lợi nhuận gây ra. Đây là tín hiệu mà chúng tôi đã rút ra từ việc kỳ vọng lạm phát giảm trong những tháng gần đây. Kỳ vọng chỉ số giảm phát GDP giảm trong quý I cũng được thúc đẩy bởi mức đóng góp thuế nhỏ hơn.


Phân tách cấu thành của chỉ số giảm phát GDP


Chỉ số giảm phát GDP của Đức, Pháp, Ý và Tây Ban Nha


Chi phí lao động đơn vị của từng quốc gia


Biên lợi nhuận theo từng quốc gia


Khảo sát kỳ vọng giá cả và chỉ số giảm phát GDP

JPMorgan

Broker listing

Cùng chuyên mục

Forex Forecast - Diễn đàn dự báo tiền tệ