Đức Nguyễn

Đức Nguyễn

Junior Analyst

Bài viết của chuyên gia

Bạc hoàn toàn có thể lên $300/oz?

Bạc hoàn toàn có thể lên $300/oz?

Trong lịch sử, giá bạc đã từng tăng gấp 37 lần chỉ trong vỏn vẹn 10 năm. Liệu sang đến lần này thời kỳ huy hoàng của bạc có trở lại?
Biden đảo lộn nước Mỹ trong 100 ngày như thế nào

Biden đảo lộn nước Mỹ trong 100 ngày như thế nào

100 ngày đầu tiên đánh dấu 1 loạt sắc lệnh mới được ký, cùng với những đề xuất thay đổi vô cùng triệt để lên hệ thống chính trị Hoa Kỳ. Liệu mục tiêu của tân tổng thống Biden là gì khi đang cố đẩy nhiều chính sách mang tính cực đoan lên Quốc hội?