Đức Nguyễn

Đức Nguyễn

Macro Analyst

Bài viết của chuyên gia

Dầu đang giảm, nhưng đừng vội bi quan!

Dầu đang giảm, nhưng đừng vội bi quan!

Dầu đã có một tuần khó khăn trước nỗi lo suy thoái toàn cầu, nhưng đừng quên một điều đã diễn ra suốt thời gian gần đây đã củng cố động lực tăng.