Fed đã lấy đi 25 điểm cơ bản khỏi lợi suất 2 năm như thế nào?

Đức Nguyễn

Đức Nguyễn

Macro Analyst

16:13 23/03/2023

Một cách để hiểu tại sao lợi suất TPCP Mỹ kỳ hạn 2 năm lại giảm hơn 25bp sau quyết định của Fed là chính họ cũng đã tự bỏ 25bp khỏi quyết định lãi suất của mình.

Lợi suất TPCP kỳ hạn 2 năm khung D1
Lợi suất TPCP kỳ hạn 2 năm khung D1

Fed đã tự giảm tốc độ tăng lãi suất trong quá trình đưa ra quyết định của mình, và điều này sẽ hỗ trợ thị trường trái phiếu, và cả cổ phiếu, nếu ảnh hưởng kéo dài.

Có sự khác biệt giữa việc cân nhắc tăng 50bp và tăng 25bp với lại cân nhắc tạm dừng tăng lãi suất và tăng 25bp. Kịch bản đầu tiên là, Fed đang cân nhắc họ đã làm đủ chưa, và cho thấy sự sẵn sàng trong việc thực hiện tới cùng. Do đó, ta có thể coi đây là 37.5bp. Còn trong kịch bản thứ hai, Fed đang hoài nghi rằng mình đang làm quá tay hoặc chắc chỉ cần làm đến thế thôi, ta coi đây là 12.5bp.

Sự khác biệt giữa 2 kịch bản này quan trọng hơn nhiều so với dot plot, khi dot plot cũng đâu có đúng bao giờ. Dấu ấn Fed để lại lên tâm lý thị trường là một lần tăng lãi suất dovish nhất kể từ chu kỳ.

Bloomberg

Nhận xét

Broker listing

Cùng chuyên mục

Forex Forecast - Diễn đàn dự báo tiền tệ