Bảo Chung - Currency Analyst - Bài viết phân tích Mới Nhất từ chuyên gia Bảo Chung
Bảo Chung

Bảo Chung

Currency Analyst

  • 4 năm kinh nghiệm giao dịch Vàng và Ngoại Hối
  • Xây dựng cộng đồng hơn 10000 thành viên trong lĩnh vực Cryptocurrency, hơn 2000 thành viên trong thị trường Forex
  • Sử dụng thành tạo Tradingview và Stockcharts - 2 nền tảng phân tích mạnh mẽ trên thế giới
  • Founder của EagleBFX - Phân Tích Thị Trường Ngoại Hối

Bài viết của chuyên gia