Quan chức Bộ tài chính Mỹ: Một chương trình mua lại trái phiếu mới sẽ giúp cải thiện tính thanh khoản

Quan chức Bộ tài chính Mỹ: Một chương trình mua lại trái phiếu mới sẽ giúp cải thiện tính thanh khoản

Nguyễn Tuấn Đạt

Nguyễn Tuấn Đạt

Junior Analyst

14:45 06/06/2024

Một viên chức Bộ Tài chính cho biết một chương trình mua lại TPCP Mỹ mới sẽ cải thiện tính thanh khoản trên thị trường trái phiếu, trong khi các chương trình ​​khác sẽ thúc đẩy tính minh bạch về giá cả và làm rõ ràng hơn việc sử dụng đòn bẩy.

Bộ Tài chính đã triển khai một chương trình mua lạii trái phiếu vào tháng trước để cung cấp cho thị trường cơ hội để bán lại các chứng khoán không lưu hành, vốn cũ hơn và ít thanh khoản hơn. Lần cuối cùng Bộ Tài chính thực hiện các hoạt động mua lại thường xuyên là vào năm 2000, diễn ra trong khoảng hai năm.

Trợ lý Bộ trưởng Thị trường Tài chính Joshua Frost cho biết: "Hoạt động mua lại dự kiến ​​sẽ khuyến khích các đại lý tạo ra thị trường cho các chứng khoán không lưu hành, vì họ sẽ có Bộ Tài chính là người mua thường xuyên."

Ông cũng cho biết chương trình này dự kiến ​​sẽ thúc đẩy nhiều giao dịch hơn và cho phép các đại lý trái phiếu giải phóng bảng cân đối kế toán.

Đợt mua lại đầu tiên diễn ra vào tuần trước và Bộ Tài chính dự kiến ​​sẽ giữ nguyên mức mua hàng tuần, với mức trần sẽ lên tới 30 tỷ USD mỗi quý, tuy nhiên kết quả của các hoạt động này cũng sẽ phụ thuộc vào giá các trái phiếu được mua lại. Frost cho biết: "Bộ Tài chính đặt mục tiêu trở thành người mua nhạy cảm với giá cả. Chúng tôi có thể mua lại ít hơn mức trần đã nêu hoặc không mua gì cả, hoạt động mua lại của chúng tôi tùy thuộc vào chất lượng của các đề nghị mà chúng tôi nhận được".

Việc mua lại là một phần trong loạt ý kiến ​​do Bộ Tài chính và các tổ chức khác đưa ra nhằm cải thiện tính thanh khoản và tránh gián đoạn giao dịch trên thị trường trái phiếu của Mỹ.

Vào tháng 12, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ đã thông qua một cải cách quan trọng để thúc đẩy việc sử dụng thanh toán bù trừ, sẽ áp dụng cho thị trường trái phiếu tiền mặt và thị trường repo, nơi các ngân hàng và quỹ giao dịch các khoản vay được bảo đảm thông qua TPCP Mỹ.

Đầu năm nay, Cơ quan Quản lý Ngành Tài chính (FINRA) đã bắt đầu công bố dữ liệu cho một số giao dịch trái phiếu Mỹ riêng lẻ vào cuối mỗi ngày.

Văn phòng Nghiên cứu Tài chính (OFR) của Bộ Tài chính cho biết họ sẽ sớm bắt đầu thu thập dữ liệu về các giao dịch trên thị trường repo song phương không được thanh toán bù trừ tập trung, một góc khuất của Phố Wall mà phần lớn các quỹ đầu cơ sử dụng để tài trợ cho các giao dịch của họ.

"Thị trường này đại diện cho một trong những khoảng trống dữ liệu còn lại lớn nhất về hoạt động của thị trường TPCP Mỹ. Việc này sẽ cung cấp dữ liệu về các đối tác của đại lý và các điều khoản giao dịch, điều này sẽ giúp khu vực chính thức đánh giá tốt hơn các lỗ hổng trong thị trường này," Frost cho biết.

Reuters

Broker listing

Cùng chuyên mục

Forex Forecast - Diễn đàn dự báo tiền tệ