JPMorgan Research: Tăng trưởng lương Nhật Bản chạm đỉnh mới trong tháng 4

JPMorgan Research: Tăng trưởng lương Nhật Bản chạm đỉnh mới trong tháng 4

Đức Nguyễn

Đức Nguyễn

FX Strategist

21:50 05/06/2024

Nhận định của bộ phận phân tích kinh tế của JPMorgan Tokyo.

Tiền lương toàn phần đã tăng 2.1% so với cùng kỳ trong tháng 4, cao hơn dự báo của chúng tôi và cao hơn kỳ vọng chung (1.8%). Chi tiết cũng rất mạnh. Thu nhập cơ bản, không bao gồm các khoản thanh toán đặc biệt không ổn định, đã tăng lên 2.3%, đỉnh mới trong hai thập kỷ, dẫn đầu bởi xu hướng trả lương toàn thời gian cao hơn được duy trì. Hằng số dữ liệu mẫu (loại bỏ mẫu biến động mạnh) cho thấy mức tăng trưởng tiền lương giảm nhẹ xuống 1.7% từ mức 1.9% trong tháng 3.

Bỏ qua những nhiễu loạn trong dữ liệu tiền lương hàng tháng, xu hướng tiếp tục là lương cơ bản cao hơn. Kết quả tốt từ các vòng đàm phán lương mùa xuân đầu tiên sẽ được phản ánh vào dữ liệu tiền lương trong vài tháng tới, tiếp tục đẩy mức tăng lương trung bình cao hơn. Giả sử rằng mức tăng lương cơ bản được thỏa thuận trong các cuộc đàm phán ở khoảng 3.x% (x cuối tiểu học, đầu trung học cơ sở), chúng tôi cho rằng tăng trưởng thu nhập toàn thời gian trên toàn nền kinh tế có thể đạt 2.5%-3% trong năm nay, đủ để kéo tăng trưởng lương thực trung bình lên mức dương trong suốt nửa sau năm nay.

Đi sâu hơn, tăng trưởng lương thực tại Nhật Bản trong 20 năm qua đạt trung bình -0.7%, và âm trong khoảng 60% thời gian đó. Tiền lương thực đã giảm với tốc độ nhanh hơn mức trung bình dài hạn trong sáu tháng trước, trung bình -2%, nhưng lại chạm mức thấp nhất kể từ cuối năm 2022 vào tháng 4, gần với mức trung bình dài hạn. Nếu đánh giá rằng tăng trưởng lương danh nghĩa còn tiếp tục là đúng, lực cản lên thu nhập thực tế sẽ tiếp tục giảm dần, hỗ trợ hoạt động trong nước.


Tổng thu nhập bằng tiền mặt


Thu nhập loại bỏ thu nhập bất thường


Thu nhập cơ bản của người làm việc toàn thời gian (xanh) và bán thời gian (cam)

JPMorgan

Broker listing

Cùng chuyên mục

Forex Forecast - Diễn đàn dự báo tiền tệ