JPMorgan FX Research: Số liệu PMI củng cố sự xoay chuyển tăng trưởng sang châu Âu, hỗ trợ EUR

Đức Nguyễn

Đức Nguyễn

Macro Analyst

19:44 24/01/2023

Nhận định của JPMorgan FX Research tại London.

Số liệu PMI mang ý nghĩa nhiều nhất với châu Âu khi liên tục là những bất ngờ tốt cho nền kinh tế. Nhìn chung, PMI tới giờ vẫn rất lạc quan với PMI Nhật Bản vượt kỳ vọng. Số liệu tại châu Âu hơi thất vọng một chút, của Pháp thấp hơn 0.5 so với dự báo, còn của Đức đúng bằng dự báo. Tuy nhiên, PMI tổng hợp của cả khu vực vẫn vượt kỳ vọng tại tất cả các hạng mục.

Con số này không hẳn cao như phe mua EUR mong đợi, nhưng cho thấy rằng kinh tế châu Âu vẫn tương đối lạc quan, điều cũng được phản ánh bằng nhiều thước đo khác - chẳng hạn như chỉ số bất ngờ kinh tế của JPMorgan đang ở trên mức 30%. Báo cáo sẽ giúp ECB duy trì giọng điệu hawkish nhờ lý do tăng trưởng mà không ảnh hưởng đến các khu vực ngoại biên ngay lập tức. Động lực hỗ trợ EURUSD được củng cố trước thềm cuộc họp ECB. Nếu số liệu tại Mỹ phản ánh nền kinh tế suy yếu, các yếu tố xoay chuyển khu vực về mặt tăng trưởng và bearish với USD vẫn sẽ còn nguyên trong ngắn hạn.

JPMorgan

Nhận xét

Broker listing

Cùng chuyên mục

Forex Forecast - Diễn đàn dự báo tiền tệ