Chiến lược giao dịch FX JPMorgan Tokyo 23.04.2024: Tiếp tục chờ short JPY, chú ý tới mức 155

Chiến lược giao dịch FX JPMorgan Tokyo 23.04.2024: Tiếp tục chờ short JPY, chú ý tới mức 155

Đức Nguyễn

Đức Nguyễn

FX Strategist

10:23 23/04/2024

Nhận định của JPMorgan trading desk tại Tokyo.

JPY - Ryota Satotomi

Tất cả đều đang chú ý đến mức 155.00. Dù tôi vẫn bullish với các cặp chéo XXXJPY, nhưng mức hiện tại không quá hấp dẫn do nguy cơ can thiệp cao. Tôi đang thu hẹp vị thế long USDJPY và chuyển sang giao dịch intraday để tận dụng biến động tiềm năng gần mức này. Trong lúc đó, cứ chờ giá giảm để vào long USDJPY và các cặp XXXJPY khác.

JPMorgan

Broker listing

Cùng chuyên mục

Forex Forecast - Diễn đàn dự báo tiền tệ