Chiến lược giao dịch FX JPMorgan Tokyo 20.03.2024: Chờ cơ hội long USDJPY

Chiến lược giao dịch FX JPMorgan Tokyo 20.03.2024: Chờ cơ hội long USDJPY

Đức Nguyễn

Đức Nguyễn

FX Strategist

11:11 20/03/2024

Nhận định của JPMorgan trading desk tại Tokyo.

JPY - Ryota Satotomi

BoJ đã đưa ra đúng những gì thị trường kỳ vọng, và sự rõ ràng này đã cho phép thị trường có đủ tự tin để mua đuổi USDJPY. Cặp tiền chưa có pha điều chỉnh đáng kể nào trên vùng 150.00 và tôi không nghĩ sẽ có một pha tạo đáy khi biến động đang ở mức thấp. Tôi đang long nhẹ USDJPY bằng quyền chọn và chờ cơ hội mua tiền tươi tại các pha giảm thay vì mua đuổi tại đỉnh năm ngay trước thềm cuộc họp Fed. Hỗ trợ gần nhất nằm tại 150.00. Kháng cự nằm tại 152.00 (đỉnh cũ 151.92/94).

JPMorgan

Broker listing

Cùng chuyên mục

Forex Forecast - Diễn đàn dự báo tiền tệ