Chỉ báo hàng tuần: Các chỉ số nhanh trong ngắn hạn tiếp tục được cải thiện

Chỉ báo hàng tuần: Các chỉ số nhanh trong ngắn hạn tiếp tục được cải thiện

Huyền Trần

Huyền Trần

Junior Analyst

00:47 28/03/2024

Mặc dù các chỉ báo kinh tế thường xuyên thay đổi nhưng nó phản ánh tin tức về tình hình hiện tại và dự đoán về biến động trước khi có các dữ liệu về hàng tháng hoặc hàng quý. Đây là cách tuyệt vời để cập nhật những thông tin mới nhất của thị trường. Và thường thì tối sẽ theo dõi các chỉ báo nhanh trong dài hạn sau đó là các chỉ báo nhanh trong ngắn hạn và cuối cùng là các chỉ báo trùng.

Lưu ý về phương pháp nghiên cứu:

Dữ liệu được trình bày theo dạng chỉ cần dẫn chứng không cần đánh giá cá nhân, càng ít đánh giá thì độ chênh lệch càng thấp.

Tại thời điểm thích hợp, tôi lấy mức thấp nhất và cao nhất trong 12 tháng của dữ liệu vào trong ngoặc đơn bên phải. Tất cả dữ liệu được lấy từ St. Louis FRED nếu không có dữ liệu khác.

Một số mục (ví dụ: chỉ số về điều kiện tài chính, chỉ số của Fed trong khu vực, giá cổ phiếu, đường cong lợi suất) có số liệu cụ thể do có những nghiên cứu riêng biệt về nó.

Khi dữ liệu được điều chỉnh theo mùa, nó sẽ được đánh giá tích cực nếu nó nằm trên 1/3 của phạm vi điều chỉnh mùa vụ. Dữ liệu được đánh giá tiêu cực nếu nó nằm trong phần dưới 1/3 của phạm vi điều chỉnh theo mùa vụ. và được đánh giá trung lập nếu nằm giữa phạm vi trên và dưới. Khi dữ liệu không được điều chỉnh theo mùa, và có các vấn đề về mùa, việc chờ đợi sự thay đổi so với cùng kỳ năm trước (YoY) sẽ làm chậm trễ việc dự đoán thời điểm thay đổi của nền kinh tế.

Với các chỉ báo nhanh trong dài hạn, theo lý thuyết cần ít nhất 12 tháng biến đổi trước khi có một bước ngoặt thực sự trong toàn bộ nền kinh tế. Có một quy tắc bổ sung là : trong một giai đoạn mở rộng của nền kinh tế, một chỉ số không đạt được mức cao mới trong vòng một năm thì dữ liệu đó sẽ bị đánh giá là tiêu cực. Tuy nhiên, có một trường hợp ngoại lệ là dữ liệu đang dịch chuyển theo đúng hướng và gần như đạt đến mức cao mới, thì nó được xem xét là trung lập.

Tóm tắt báo cáo hàng tháng

Dữ liệu tháng 2 cho thấy sự tăng nhẹ trong việc cấp giấy phép nhà ở và sự gia tăng đáng kể về số lượng nhà mới xây dựng cũng như doanh số bán nhà hiện có.

Các chỉ báo trong dài hạn

Lãi suất và chênh lệch lãi suất tín dụng
Lãi suất

Chỉ số trái phiếu doanh nghiệp BAA là 5,80%, giảm -0,02% so với tuần trước (biến động trong 1 năm: 5,41-6,80)

Trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 10 năm là 4,21%, giảm -0,10% so với tuần trước (biến động tròn 1 năm :3,30-4,93)

Chênh lệch lãi suất tín dụng là 1,59%, tăng +0,08% so với tuần trước (biến động trong 1 năm là: 1,36-2,42).

Đường cong lợi suất:

Chênh lệch giữa trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm và kỳ hạn 2 năm là -0,39%, tăng +0,04% so với tuần trước ( biến động năm trong khoảng-1,07 - -0,17)

Chênh lệch giữa trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm và kỳ hạn 3 tháng là -1,16%, giảm -0,08% so với tuần trước (biến động năm trong khoảng -1,89 - 0,21)

Chênh lệch giữa trái phiếu chính phủ kỳ hạn 2 năm và lãi suất của Fed là -0,73%, giảm -0,13% so với tuần trước.

Tỷ lệ lãi suất thế chấp cố định hiện nay là 6,91%, giảm 0,18% so với tuần trước (biến động năm trong khoảng 6,16-8,03)
Không có mức lãi suất cao mới trong 4 tháng qua, điểm đánh giá của chúng tôi đã cải thiện lên mức trung lập vào cuối tháng 2. Phần cuối ngắn của đường cong lãi suất đã dao động giữa trạng thái trung lập và tiêu cực, và tiếp tục ở trạng thái tiêu cực trong tuần này.

Nhà ở
Dựa theo số liệu của Hiệp hội Ngân hàng Thế chấp về đơn đăng ký thế chấp:

- Số lượng đơn mua nhà giảm 1% xuống còn 144 (trong khoảng: 125-208) (điều chỉnh theo mùa vụ)

- Số lượng đơn mua nhà trung bình 4 tuần tăng 1,5 lên 139 (điều chỉnh theo mùa vụ)

- So với cùng kỳ năm trước, số lượng đơn mua nhà giảm 14% (không điều chỉnh theo mùa vụ)

- Trung bình 4 tuần so với cùng kỳ năm trước, số lượng đơn mua nhà giảm 11% (không điều chỉnh theo mùa vụ)

- Số lượng đơn tín dụng tiếp tục giảm 3% so với tuần trước (điều chỉnh theo mùa vụ)

- Và số lượng đơn tín dụng tiếp tục giảm 3% so với cùng kỳ năm trước (điều chỉnh theo mùa vụ)

Dư nợ Bất động sản (Theo số liệu từ Ngân hàng Dự trữ Liên bang)

- Tăng 0,1% so với tuần trước

- Tăng 2,3% so với cùng kỳ năm trước (dao động trong khoảng 2,3% - 11,9%). Đây là mức thấp mới trong 12 tháng.

Tương tự như lãi suất trái phiếu, lãi suất thế chấp đã đạt mức cao kỷ lục trong nhiều thập kỷ vào 5 tháng trước. Ngoài ra, số lượng đơn đăng ký thế chấp mua nhà đã giảm xuống mức thấp liên tục trong dài hạn.

Giống như lãi suất trái phiếu, lãi suất thế chấp đã tạo ra mức cao mới trong nhiều thập kỷ khoảng 5 tháng trước. Ngoài ra, số lượng đơn đăng ký thế chấp mua nhà đã giảm xuống mức thấp lịch sử. Tái cấu trúc vốn đã tăng so với cùng kỳ năm trước, mặc dù nó gần như không tồn tại vào năm trước. Số lượng đơn mua nhà gần đây cũng đã có sự cải thiện. Do đó, đánh giá của chúng tôi đã tăng lên mức trung lập.

Cung tiền

Ngân hàng Dự trữ Liên bang đã ngừng cung cấp dữ liệu theo tuần và chỉ phát hàng các dữ liệu theo tháng. Theo dữ liệu phát hành hồi tháng 1:

- M1 giảm 0,5%, so với cùng kỳ năm trước, M1 thực tế giảm 11,1%

- M2 giảm 0,2%, so với cùng kỳ năm trước, M2 thực tế giảm 5,1%.

Sẽ không có cuộc suy thoái nào đã xảy ra mà không có việc M1 thực tế so với cùng kỳ năm trước (YoY) âm, hoặc M2 thực tế YoY ở dưới mức +2,5%. M2 thực tế đã giảm xuống dưới ngưỡng đó vào tháng 3 năm 2022. M1 thực tế cũng đã chuyển sang trạng thái tiêu cực kể từ tháng 5 năm 2022.

Lợi nhuận doanh nghiệp (Q4 thực tế + ước tính)

Trong quý 4 năm 2023, lợi nhuận thực tế của doanh nghiệp không thay đổi so với tuần trước và đạt mức 55.56. Tuy nhiên, so với quý trước, lợi nhuận đã giảm xuống 5.7%.

Trong quý 1 năm 2024, ước tính lợi nhuận giảm 0.16 xuống còn 54.86. So với quý trước, lợi nhuận đã giảm 1.3%.

Ước tính lợi nhuận của FactSet được thay thế bằng lợi nhuận thực tế khi chúng được báo cáo và được cập nhật hàng tuần. Khoảng "trung lập" là +/-3%. Tôi đã tính trung bình hai quý trước đó lại với nhau, cho đến khi có ít nhất 100 công ty báo cáo thực tế.

Điểm này đã thay đổi từ tiêu cực sang trung lập và cuối cùng là tích cực khi lợi nhuận Q3 đạt mức cao mới. Nhưng trong Q4 đã bị giảm mạnh dẫn đến lợi nhuận Q1 dự kiến sẽ không cải thiện đáng kể. Tính trung bình của hai quý trước vẫn là đánh giá tiêu cực là -3,5%.

Điều kiện tín dụng

- Chỉ số Điều kiện Tài chính giảm từ -0.50 - -0.53, điều này cho thấy một sự nới lỏng trong điều kiện tài chính. (dao động từ -0.03 đến -0.62 )

- Chỉ số Điều chỉnh (loại bỏ điều kiện kinh tế khác) giảm -0,03 xuống -0,53 (dao động từ +0.16 đến -0.59)

- Chỉ số Đòn bẩy tăng +0,04 lên mức +0,16. Điều này cho thấy sự chặt chẽ hơn trong điều kiện tài chính, đặc biệt là về mặt đòn bẩy tài chính

Trong các chỉ số này, mức càng thấp thì càng tốt cho nền kinh tế. Điểm hòa vốn thực sự của Chỉ số Điều chỉnh của Fed Chicago là khoảng -0,25. Trong chỉ số đòn bẩy, số âm là tốt, số dương là kém. Điểm hòa vốn là -0,5 đối với chỉ số chưa được điều chỉnh. Chỉ số đòn bẩy ngày càng tích cực, nhưng chỉ trong hai tháng qua nó đã chuyển sang trung lập và hiện ở mức tiêu cực. Chỉ số điều chỉnh đã tăng trên điểm hòa vốn và nhanh chóng chuyển biến tích cực nhưng rồi sau đó dao động giữa mức trung lập và tích cực. Tuần này nó đã quay trở lại mức trung lập.

Các chỉ báo nhanh trong ngắn hạn

Theo báo cáo hàng tuần được viết bởi Jeff Miller trước khi ông qua đời

Miller Score (trước đây là "C-Score"): Giảm 8 điểm so với tuần trước, ở mức 193 điểm và giảm 29 so với tháng trước. (tại ngày 9/22/23 là 154 điểm và vào ngày 6/14/23 là 315 điểm)

Chỉ số căng thẳng tài chính của St.Louis Fed: Giảm -0.1650 xuống mức -0.9347. Đây là một giá trị thấp nhất trong 12 tháng qua.

BCIp từ Georg Vrba: Tăng 2.0 lên mức 37.2 tính đến ngày 14/3/2024. Theo chỉ số vòng quay kinh tế của iM (giá trị tối đa là 100 và dưới mức 25 là tín hiệu suy thoái sau khoảng 20 tuần).

Chỉ số Miller được thiết kế để phân tích dữ liệu trong 52 tuần và đánh giá khả năng suy thoái kinh tế. Nếu nó ở trên 500 điểm thì kinh tế không có khả năng suy thoái. Nhưng chỉ số này đã giảm xuống dưới ngưỡng 500 kể từ hồi tháng 8/2021. Vậy nên theo chỉ số này chúng ta đang rơi vào hoàn cảnh “ đủ điều kiện suy thoái.”

Chỉ số căng thẳng tài chính St. Louis là một trong những chỉ số mà điểm số âm có nghĩa là tích cực đối với nền kinh tế, mặc dù nó chỉ mới tồn tại nhưng chỉ số này đã tăng lên trên mức 0 trước khi suy thoái diễn ra ít nhất một năm. Và điều tích cực là trong 12 tháng gần đây chỉ số này đều ở mức thấp.

Chỉ số BCIp đã giảm mạnh vào đầu năm ngoái khi rơi xuống dưới ngưỡng cảnh báo suy thoái, nhưng sau đó chỉ số đã được cải thiện đủ để cho IM hủy bỏ tín hiệu suy thoái. Chỉ vài tháng sau đó lại có tín hiệu về sự suy thoái, nhưng tính đến tuần trước, IM lại một lần nữa đã tuyên bố không còn dự báo về suy thoái kinh tế.

Giá trị của đồng Đô la Mỹ

Theo biểu đồ Nominal Broad U.S. Dollar Index giá trị đồng Đô la đã tăng 0,43 lên mức 120,79 so với tuần trước và giảm -0,7% so với cùng kỳ năm trước.

Theo một biểu đồ khác thì giá trị đồng Đô la đã tăng 1,05 lên mức 104,47 so với tuần trước, tăng +1,3% so với cùng kỳ năm trước.

Vào đầu năm 2023, cả hai chỉ số của Đô la Mỹ đều có xu hướng tích cực. Đồng Đô la Mỹ đã có sự tăng nhẹ so với các đồng tiền chính vào sáu tuần trước. Điều này làm thay đổi xếp hạng giá trị của nó sang mức trung lập. Tuần trước, cả hai chỉ số đều có dấu hiệu tích cực, nhưng chỉ số đối với các đồng tiền chính đã quay trở lại mức trung lập trong tuần này.

Giá cả hàng hóa

Theo chỉ số hàng hóa Bloomberg: Giảm -0.49 xuống còn 98.70. Giảm -4.2% so với cùng kỳ năm trước (Cao nhất: +52.3%; Thấp nhất: -25.3%).

Theo quỹ giao dịch về kim loại công nghiệp ETF:

Chỉ số về giá cả hàng hóa là 140.41, giảm -3.12 so với tuần trước.

Chỉ số về giá cả hàng hóa giảm -8.7% so với cùng kỳ năm trước (Cao nhất: +69.0% vào ngày 7/ 5/ 2022)

Chỉ số tổng thể đã ghi nhận mức thấp kỷ lục vào một tháng trước đó và đang ở mức tiêu cực. Vài tháng trước, các loại hàng hóa công nghiệp đã ở trạng thái trung lập, sau đó bị giảm xuống và dần hồi phục trở lại vào tuần trước nhưng lại tiếp tục giảm xuống mức tiêu cực trong tuần này.

Một lưu ý rằng, việc giảm giá hàng hóa có thể là do cung tăng hơn là việc cầu giảm vì vậy việc giảm gần -10% so với cùng kỳ năm trước là một dấu hiệu bất thường. Tuy nhiên, chỉ số áp lực chuỗi cung ứng toàn cầu hàng tháng của FRBNY đã gần bằng hoặc cao hơn 0 kể từ tháng 11 năm ngoái. Tôi nghi ngờ rằng chỉ số này là dấu hiệu cho thấy mọi thứ đang trở lại bình thường.

Giá cổ phiếu của chỉ số S&P 500

Tăng +2.3% lên mức 5234.18 ( mức cao mới trong tuần).

Chỉ số S&P500 đã liên tục đạt mức cao kỷ lục nhưng chưa có lần nào chạm đáy trong 3 tháng quá. Điều này thật tuyệt vời.

Chỉ số Đặt hàng mới của các Chi nhánh của Cục Dự trữ Liên bang

Empire State giảm -10.9 xuống -17.2

Philly tăng +10.6 lên mức 5.4

Richmond tăng +11 lên -5

Kansas City tăng +17 lên -2

Dallas tăng +16.1 lên +5.2

Trung bình tháng: tăng +2 lên -3.

Chỉ số trung bình khu vực biến động nhiều hơn chỉ số sản xuất ISM, nhưng thường đúng trong việc dự đoán theo tháng. Kể từ mùa xuân năm 2022, chỉ số này giảm đến trạng thái trung lập và sau đó là tiêu cực. Gần đây, chúng trở nên "ít tiêu cực" hơn, nhưng gần đây nó đã thay đổi. Các chỉ số đã có cải thiện đáng kể vào tháng 2 và có dấu hiệu chuyển sang trung lập.

Số liệu về việc làm

Mức trợ cấp thất nghiệp ban đầu là 210.000, giảm -2.000 so với tuần trước. Trung bình 4 tuần là 211.250, tăng +2.500 so với tuần trước.

Mức trung bình 4 tuần đã cao hơn so với cùng kỳ năm trước trên 5%hầu hết năm nay, nhưng không gây ra "cảnh báo suy thoái" như trong quá khứ. Tình hình đã được cải thiện đáng kể từ cuối hè năm trước khi nó được duy trì ở mức trung lập. Các yêu cầu bồi thường trong tháng vừa qua đã thấp hơn so với một năm trước, dẫn đến sự thay đổi xếp hàng thành tích cực. Vào 7 tuần trước, chúng đã tăng cao hơn so với cùng kỳ năm ngoái và do đó nó đã trở lại mức trung lập. Nhưng bây giờ nó lại thấp hơn so với cùng kỳ năm trước, điều đó là một điều tích cực.

Chỉ số nhân sự tạm thời

Không thay đổi ở mức 90 so với tuần trước

Giảm -9,4% so với cùng kỳ năm trước (cao nhất là +0,9% - thấp nhất là -12,9%).

Khấu trừ thuế

Trong 20 ngày báo cáo gần đây của năm nay, tổng số tiền thuế thu được là 330,3 tỷ đô la, so với 313,7 tỷ đô la trong cùng khoảng thời gian một năm trước đó, tăng lên 16,6 tỷ đô la hoặc +5,3% so với cùng kỳ năm trước.
Sau khi rơi vào tiêu cự khoảng cuối năm 2022, vào tháng 1 năm 2023, chúng đã tăng trỏe lại và duy trì ở mức này cho đến tháng 11. Kể từ đó, chúng đã dao động giữa tiêu cực và tích cực trong vài tuần liên tiếp. Trong ba tuần gần đây, chúng đã trở lại mức tiêu cực so với cùng kỳ năm trước. Nhưng trong tháng qua, chúng đã trở lại mức tích cực.

Giá dầu và mức tiêu thụ
Giá dầu giảm $0.20 xuống còn $80.79 trong tuần so với tuần trước và tăng +19.8% so với cùng kỳ năm trước (từ $66.74 lên $98.62).

Giá xăng tăng $0.07 lên $3.45 trong tuần so với tuần trước, tăng $0.03 so với cùng kỳ năm trước.

Số liệu về sử dụng dầu trung bình trong 4 tuần tăng +0.3% so với cùng kỳ năm trước.

Giá dầu tạm thời đã giảm xuống gần mức dưới 1/3 phần dưới của phạm vi 3 năm của chúng, và do đó đã trở nên tích cực, sau đó đã đảo chiều cách đây 5 tuần, trước khi lại giảm xuống trong tuần này. Giá xăng giảm gần mức thấp nhất trong 3 năm trở lại đây, và do đó cũng là tích cực. Số dặm đi được đã trở nên tiêu cực trong 5 tuần trước khi trở thành tích cực 3 tháng trước. Tuần trước, nó một lần nữa trở thành tiêu cực, và tuần này trở nên ít tích cực.

Lãi suất cho vay ngân hàng
Lãi suất tài trợ qua đêm được đảm bảo (SOFR) là 5,31%, không thay đổi.

Lãi suất LIBOR là 5,44% không đổi so với tuần trước.

Chương trình TED Spread đã ngừng hoạt động và LIBOR cũng đang trong quá trình ngừng hoạt động. Theo gợi ý của nhiều độc giả,tôi sử dụng số liệu SOFR. Thật không may, SOFR chỉ mới tồn tại từ năm 2018, vậy nên không có số liệu theo dõi về suy thoái kinh tế. Trong 5 năm qua, chỉ số này phù hợp với xu hướng của LIBOR.

Nhưng vì số liệu này rất ngắn tôi sẽ không đưa nó vào danh sách các chỉ số của mình trong phần kết luận, ít nhất là vào thời điểm hiện tại.

Chỉ báo trùng
Chỉ số Kinh tế Hàng Tuần của St. Louis FRED

Giảm -0.14 xuống còn 1.88 so với tuần trước (Thấp nhất 0.90 vào ngày 13/5/2023 - cao nhất 2.94 vào ngày 11/1/2024).

Chỉ số này duy trì trong khoảng trung lập trong hầu hết năm 2023 trước khi vượt qua mức 2.0, làm thay đổi xếp hạng của nó thành tích cực, điều này đã xảy ra vài lần kể từ tháng 9. Ba tuần trước, nó đạt mức cao nhất trong vài năm trở lại đây, trước khi tụt xuống mức trung lập vào sáu tuần trước.

Chi tiêu của người tiêu dùng

Chỉ số Johnson Redbook tăng +3.4% YoY, trung bình 4 tuần tăng +3.1% (cao nhất 6.0% vào tháng 10/2023; thấp nhất -0.4% vào ngày 1/ 7 /2023)

Chỉ số Redbook dần suy giảm vào đầu năm 2022 và thành trung lập vào cuối năm đó,sau đó trở thành tiêu cực vào mùa hè năm ngoái, trước khi nó phục hồi. So sánh đã sụy giảm một chút vào tháng 12, trước khi phục hồi lại trong tháng từ Giáng sinh. Trong một tháng và một nửa qua, nó đã suy giảm nhưng vẫn duy trì ở mức tích cực.

Lạm phát tiêu dùng theo Truflation

Tăng +0.30 lên +2.26% YoY (cao nhất 4.86% vào ngày 18 tháng 3 năm 2023 - thấp nhất 1.34% vào ngày 2/2 /2024).

Chi tiêu dùng thực tế
Tăng +0.8% so với cùng kỳ năm trước

Chỉ số này ra mắt vào đầu năm nay. Đây là một trong những yếu tố quan trọng nhất về mối quan hệ giữa tiêu dùng và việc làm. Doanh số bán lẻ thực tế có lịch sử lâu dài nhưng chỉ được báo cáo theo tháng.
Kết quả hàng tuần được tính bằng cách đơn giản là trừ lạm phát so với cùng kỳ năm trước được đo bằng Truflation bởi sự thay đổi so với cùng kỳ năm trước trong chi tiêu của người tiêu dùng theo đo lường của Redbook. Mặc dù nó sẽ các yếu tố ảnh hưởng nhưng nó dự báo được các thay đổi trong các chỉ số hàng tháng trước thời gian. Nó đã giảm đáng kể so với mức cao điểm nhất trong 12 tháng mà nó đạt được cách đây hơn một tháng, nhưng nó vẫn ở mức tích cực.

Vận tải
Vận tải đường sắt
- Số lượng hàng hóa giảm -0,6% so với cùng kỳ năm trước.
- Đơn vị vận chuyển liên kết tăng +13,8% so với cùng kỳ năm trước.
- Tổng số lượng hàng hóa tăng +6,7% so với cùng kỳ năm trước.

Vận tải biển
- Chỉ số Harpex tăng +14 lên 1216
- Chỉ số Baltic Dry Index giảm -110 xuống 2240

Dữ liệu đường sắt đã có nhiều biến động kể từ đầu năm 2023, từ tích cực sang tiêu cực và ngược lại. Tuần này lại là sự kết hợp giữa tích cực và tiêu cực.
Harpex đã giảm dần xuống mức thấp mới trước đó vào năm 2023. BDI cũng có quỹ đạo tương tự, phục hồi mạnh vào đầu năm 2023, sau đó lại giảm mạnh và vẫn ở mức âm cho đến đầu năm nay, khi nó tăng đột ngột lên mức cao nhất hơn 1 năm, trước khi giảm đột ngột. Đánh giá của nó đã thay đổi trở lại trung lập. BDI có thể phản ánh tình trạng hỗn loạn về giao thông trên Biển Đỏ và Kênh đào Suez do các cuộc tấn công của Houthi và thay vào đó là quyết định định tuyến lại một số giao thông xung quanh Mũi Hảo Vọng. Hiện tại nó được xếp hạng chuyển sang tích cực.

Tôi quan ngại về việc quá phụ thuộc vào các chỉ số giá như thế này, vì chúng bị ảnh hưởng nặng nề bởi nguồn dữ liệu.

Sản xuất thép

Giảm -1,2% so với tuần trước Giảm -0,2% so với cùng kỳ năm trước (tệ nhất là -10,0% vào ngày 2 tháng 12 năm 2022). Vào mùa xuân năm 2022, chỉ số này đã trở nên tiêu cực, nhưng so sánh so với cùng kỳ năm trước dần được cải thiện. Nó đã dần cải thiện trong năm 2023 và hiện đã tích cực trong một số tháng qua. Bảy tuần trước, nó đã quay trở lại mức tiêu cực.

Kết luận
Dưới đây là bảng tính của tuần này về các chỉ báo nhanh trong dài hạn, ngắn hạn và trùng. Dấu ✓ cho biết kết quả hiện tại. Nếu có thay đổi trong tuần này, kết quả trước đó sẽ được đánh dấu X:

Các chỉ báo nhanh trong dài

Tích cực

Trung lập

Tiêu cực

Trái phiếu doanh nghiệp

Trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm

Chênh lệch trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm-2 năm

Chênh lệch trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm. - 3 tháng

Chênh lệch trái phiếu kho bạc kỳ hạn 2 năm và lãi suấtFed

Lãi suất thế chấp

Đơn đăng ký vay mua nhà

Đơn đăng ký tái cấu trúc khoản vay

Cho vay bất động sản

M1 thực tế

M2 thực tế

Lợi nhuận doanh nghiệp

Chỉ số điều kiện tài chính điều chỉnh

Chỉ số đòn bẩy

Tổng số:

1

5

8

Các chỉ báo nhanh trong ngắn

Tích cực

Trung lập

Tiêu cực

Phạm vi tín dụng

Điểm Miller

Chỉ số căng thẳng St. L. Fin.

Giá trị đồngĐô la Mỹ

USD Các loại tiền tệ chính

x

Tổng số hàng hóa

Hàng hóa công nghiệp

X

Giá cổ phiếu

Đơn đặt hàng mới của Fed theo khu vực

Trợ cấp thất nghiệp

Nhân sự tạm thời

Giá gas

Giá dầu

X

Sử dụng gas

X

Tổng số:

7

2

5

Chỉ báo trùng

Tích cực

Trung lập

Tiêu cực

Chỉ số kinh kế hàng tuần

x

Dịch vụ đặt bàn

Redbook

Vận tải đường sắt

Vận tải đường biển

BDI

Thép

Khấu trừ thuế

TED (đã xóa)

LIBOR (đã xóa)

chỉ số đo lường điều kiện tài chính

Tổng số:

3

4

2

Các chỉ báo nhanh trong dài hạn đang dần được cải thiện. Nó không đạt mức cao mới trong 4 tháng qua, lãi suất trái phiếu và lãi suất thế chấp hiện ở mức trung lập. Đơn đăng ký thế chấp cũng tăng đủ để trở nên trung lập. Nhưng đường cong lợi suất, nguồn cung tiền thực tế và các khoản cho vay bất động sản vẫn âm.

Chỉ báo nhanh trong ngắn hạn cũng tiếp tục chuyển sang tích cực hơn khi giá cổ phiếu tiếp tục tăng cao và chi tiêu tiêu dùng thực tế tiếp tục được duy trì. Điểm tiêu cực đáng kể chính là nhân sự tạm thời, vì ngay cả các biện pháp sản xuất cũng đang trên đà chuyển sang trạng thái trung lập.

Các chỉ báo trùng khớp là trái chiều, trong đó sản xuất và vận chuyển (các cuộc tấn công của Houthi và hạn hán ở kênh đào Panama) là những tiêu cực chính. Điều thú vị là việc đặt chỗ tại nhà hàng tiếp tục giảm trong năm thứ hai liên tiếp.
Tôi đã mong đợi nhiều chỉ báo ngắn hạn và chỉ báo trùng sẽ chuyển sang tích cực hoặc ít nhất là không chuyển sang tiêu cực để nền kinh tế năm 2024 thật tốt đẹp. Cho đến ney điều này vẫn đúng.

Seeking Alpha

Broker listing

Cùng chuyên mục

Báo cáo biến động Vàng hàng tuần
Huyền Trần

Huyền Trần

Junior Analyst

Báo cáo biến động Vàng hàng tuần

Giá trị hợp đồng tương lai vàng khi kết thúc phiên giao dịch thấp hơn mức trung bình trong 9 ngày gần nhất theo đường SMA, điều này cho thấy xu hướng giảm giá trong ngắn hạn. Thị trường đóng cửa dưới mức chỉ báo động lực biến đổi giá hàng tuần càng làm xu hướng này trở nên rõ nét hơn. Nhà giao dịch được khuyến nghị rằng nên chốt lời tại mức 2314-2253 USD trong ngắn hạn và chờ tín hiệu thay đổi trong dài hạn.
Cuộc chiến Vàng: Lạm phát và Lãi suất
Huyền Trần

Huyền Trần

Junior Analyst

Cuộc chiến Vàng: Lạm phát và Lãi suất

Áp lực lạm phát khiến nhiều người nghi ngờ về kế hoạch giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang vào tháng 6. Chỉ số giá tiêu dùng vượt kỳ vọng khi tăng 3,5% trong tháng 3 đã làm dấy lên lo ngại về nền kinh tế. Một số nhà kinh tế đã thay đổi dự đoán về thời gian Fed cắt giảm lãi suất sẽ xảy ra vào tháng 7 và tháng 9.
Nhận định của Kaiko Research về thị trường tiền điện tử trong tuần vừa qua
Tuấn Hưng

Tuấn Hưng

Junior Analyst

Nhận định của Kaiko Research về thị trường tiền điện tử trong tuần vừa qua

Tuần trước, Bitcoin cùng với các tài sản rủi ro khác đều ghi hận mức giảm trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị leo thang. Tuy nhiên, nó đã lấy lại được vị thế vào đầu ngày thứ hai sau khi Hồng Kông phê duyệt các quỹ ETF BTC và ETH giao ngay. Trong một tin tức khác, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ đã đưa ra thông báo điều tra đối với Uniswap Labs và MarginFi đã phải hứng chịu dòng tiền hơn 200 triệu USD chảy ra khỏi giao thức khi người sáng lập của nó rời đi. Tuần này chúng tôi sẽ nói về cuộc chiến phí giao dịch ở Hàn Quốc, phản ứng của thị trường trước thông báo điều tra đối với Uniswap Labs, sự thống trị ngày càng gia tăng của Coinbase và mối tương quan giữa BTC và USD.
Nhận định triển vọng lãi suất của ECB
Tuấn Hưng

Tuấn Hưng

Junior Analyst

Nhận định triển vọng lãi suất của ECB

CPI tháng 3 của Hoa Kỳ đã ghi nhận ở mức cao hơn dự kiến và đẩy lùi những kỳ vọng về các đợt cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) trong năm 2024. Trong bối cảnh đó, chủ tịch của Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) Christine Lagarde khẳng định rằng ECB sẽ đưa ra những quyết định lãi suất không phụ thuộc vào Fed và đưa ra những tín hiệu cắt giảm lãi suất. Bài viết sẽ giải thích những lý do khiến thị trường tin rằng ECB sẽ ha lãi suất trước Fed.
Forex Forecast - Diễn đàn dự báo tiền tệ