Bảng cân đối kế toán khổng lồ của Fed đã gây ra lạm phát, không phải lãi suất thấp

09:42 28/06/2022

Bảng cân đối của Fed theo tỷ lệ phần trăm GDP là yếu tố thúc đẩy lạm phát hiện tại - không phải lãi suất. Đây sẽ là rủi ro lớn đối với cổ phiếu và trái phiếu nếu không được quản lý sớm.

Biểu đồ trên cho thấy không phải lãi suất góp phần thổi phồng lạm phát mà là do Fed duy trì bảng cân đối kế toán ở mức quá cao trong thời gian quá dài.

Nếu tăng trưởng kinh tế chậm lại như nhiều người kỳ vọng, ảnh hưởng của bảng cân đối kế toán lên GDP sẽ còn lớn hơn và tiềm ẩn rủi ro đối với cổ phiếu và trái phiếu. Khi tăng trưởng chậm lại, bảng cân đối kế toán cũng phải duy trì trạng thái cân bằng giữa cung và cầu. Thị trường sẽ quyết định mức lãi suất; Fed chỉ có thể làm theo.

Bloomberg

Nhận xét

Broker listing

Cùng chuyên mục

Forex Forecast - Diễn đàn dự báo tiền tệ