Trái phiếu Kho bạc đang quay trở lại thời kỳ khủng hoảng

Trái phiếu Kho bạc đang quay trở lại thời kỳ khủng hoảng

Trần Minh Đức

Trần Minh Đức

Junior Analyst

10:03 07/11/2023

Với thông báo phát hành trái phiếu hàng quý vào tháng 11, các quan chức xem xét triển vọng vay mượn của Bộ Tài chính trong bối cảnh lịch sử

Họ đã đưa ra quyết định của mình vào tuần trước nên chiến lược gia về lãi suất Steven Zeng của Deutsche Bank, người đã công bố một biểu đồ lấy số liệu từ Bộ Tài chính và sử dụng những điều chỉnh để loại bỏ những biến động trong tài khoản của tổng hợp của họ. Điều này cung cấp một sự so sánh rõ ràng hơn về khoản vay theo quý. Ví dụ: Bộ Tài chính đã vay 1.01 nghìn tỷ USD trong quý 2 năm 2023, với 756 tỷ USD được sử dụng để tài trợ cho thâm hụt và thắt chặt định lượng, và 254 tỷ USD đã được “tiết kiệm” dưới hình thức số dư tiền mặt.

Trong bối cảnh này, Zeng lưu ý rằng khoản vay dự kiến của Bộ Tài chính trong quý này và quý tiếp theo thực sự lớn hơn quý trước đó, tăng khoảng 10 tỷ USD mỗi tháng. Trên thực tế, khoản vay của Bộ Tài chính hiện ngang bằng với mức độ trong đại dịch 2020-2021 với vị thế tài chính yếu hơn và việc thắt chặt định lượng của Fed đều là những yếu tố ảnh hưởng.

Như Zeng đã nói, "với quan điểm ngày càng rằng Fed có thể kéo dài thời gian thắt chặt định lượng và thâm hụt ngân sách hàng năm dự kiến vào khoảng 1.7 – 1.8 nghìn tỷ USD trong vài năm tới, những vấn đề này khó có thể sớm được giải quyết. Đồng thời, sự chênh lệch ngày càng lớn giữa cung và cầu đối với trái phiếu Kho bạc có thể làm trầm trọng thêm vấn đề thông qua chi phí lãi vay cao.

Chiến lược gia lãi suất Praveen Korapaty của Goldman Sachs còn chỉ ra dữ liệu đáng quan ngại hơn, triển vọng của ông về nguồn cung trái phiếu phiếu Kho bạc vào năm 2024 cho thấy lượng phát hành ròng danh nghĩa là 2.4 nghìn tỷ USD, bao gồm cả trái phiếu và trái phiếu coupon. Tổng số trái phiếu được phát hành sẽ lớn hơn nhiều, khoảng 4.2 nghìn tỷ USD, bao gồm cả việc phát hành để chi trả các khoản nợ sắp đáo hạn.

Những mối lo ngại này sẽ vẫn được đặt lên hàng đầu vào năm 2024, với việc Ủy ban Tư vấn Trái phiếu Kho bạc nhấn mạnh về mối liên hệ giữa phần bù rủi ro kỳ hạn và sự ổn định tài khóa trong tuần này, đồng thời các nhà hoạch định chính sách nên cân nhắc về khoản nợ và chi phí dịch vụ nợ.

Zerohedge

Broker listing

Cùng chuyên mục

Forex Forecast - Diễn đàn dự báo tiền tệ