Phân tích giá đồng: Đồng thiết lập đỉnh mới trong 5 tháng

Trần Kiều Oanh

Trần Kiều Oanh

Junior Analyst

09:37 09/12/2022

Giá đồng bủng nổ trong sáng nay, ít nhất là tạm thời kiểm tra trên mức đỉnh vài tuần trước để đánh dấu mức cao mới trong 5 tháng trước khi giảm trở lại.

Giá đồng bủng nổ trong sáng nay, ít nhất là tạm thời kiểm tra trên mức đỉnh vài tuần trước để đánh dấu mức cao mới trong 5 tháng trước khi giảm trở lại. Điều này tiếp tục là động thái đáng chú ý sau sự cố tràn dầu đầu mùa hè.

Giá đồng giảm mạnh trong tháng 6 và tháng 7, cuối cùng thiết lập mức đáy hàng năm mới trên mức tâm lý 600. Phe đầu cơ đã không thực sự quan tâm đến vấn đề này, bằng chứng là các giao dịch trong tháng 8 và nửa đầu tháng 9. Tuy nhiên tình hình dần thay đổi vào cuối tháng 9, tạo điều kiện cho một loạt các mức đáy cao hơn hình thành và cuối cùng dẫn đến mức đỉnh mới trong tháng 11. Cần chú đến khu vực SMA 200 ngày và mô hình đảo chiều hoạt động với một nêm tăng, thường được tiếp cận với mục đích đảo chiều giảm giá.

Biểu đồ giá đồng khung weekly

image1.png

Dailyfx

Nhận xét

Broker listing

Cùng chuyên mục

Forex Forecast - Diễn đàn dự báo tiền tệ