Nhận định S&P 500: Đà tăng trong 1-2 tháng tới?

Nhận định S&P 500: Đà tăng trong 1-2 tháng tới?

Phạm Anh Vũ

Phạm Anh Vũ

Junior Analyst

14:29 18/07/2023

Độ rộng thị trường cải thiện báo hiệu S&P 500 tiếp tục tăng trong những tuần tới khi mùa báo cáo lợi nhuận bắt đầu.

Tính đến thứ Hai, hơn 83% trong chỉ số S&P 500 đều nằm trên các đường MA 10 tuần tương ứng. Dữ liệu từ năm 1996 trở đi cho thấy rằng khi điều này xảy ra, có 74% chỉ số này sẽ tăng trong 30 ngày tiếp theo.

Biểu đồ phân phối lợi nhuận của S&P 500 trở lại khi 83% - 84% thành phần đạt cao hơn MA 10 tuần (30 ngày)

Tương tự, dữ liệu từ năm 1996 trở đi cho thấy rằng khi 83%-84% thành phần nằm trên các đường MA 10 tương ứng, có 64% khả năng chỉ số này sẽ tăng trong 60 ngày tiếp theo.

Biểu đồ phân phối lợi nhuận của S&P 500 trở lại khi 83% - 84% thành phần đạt cao hơn MA 10 tuần (60 ngày)

image2.png

Hơn nữa, kể từ thứ Hai, 84% thành phần trong chỉ số S&P 500 đều đạt mức MACD bằng 0. Dữ liệu từ năm 1996 trở đi cho thấy khi 83% - 84% các thành phần của chỉ số có chỉ báo MACD lớn hơn 0, có 57% khả năng chỉ số này sẽ tăng trong 30 ngày tiếp theo.

Biểu đồ phân phối lợi nhuận của S&P 500 khi 83% - 84% thành phần có chỉ báo MACD lớn hơn 0 (30 ngày)

image3.png

Tương tự, dữ liệu từ năm 1996 trở đi cho thấy rằng khi 83% - 84% thành phần của S&P 500 có chỉ báo MACD lớn hơn 0, có 70% khả năng chỉ số sẽ tăng trong 60 ngày tiếp theo.

Biểu đồ phân phối của chỉ số S&P 500 trở lại khi 83%-84% thành phần có MACD trên 0 (60 ngày)

image4.png

DailyFX

Broker listing

Cùng chuyên mục

Forex Forecast - Diễn đàn dự báo tiền tệ