Tùng Dương

Tùng Dương

Junior Economic Analyst

Sinh viên chuyên ngành Quản trị rủi ro - Đại học Kinh Tế Quốc Dân

2 năm kinh nghiệm phân tích thị trường Crypto/Forex

Bài viết của chuyên gia