Nguyễn Việt Anh

Nguyễn Việt Anh

Junior Analyst

Bài viết của chuyên gia

Sụp đổ sau biến cố Luna và từ chối hầu tòa, founder 3AC đứng trước nguy cơ nộp 10,000 USD tiền phạt mỗi ngày

Sụp đổ sau biến cố Luna và từ chối hầu tòa, founder 3AC đứng trước nguy cơ nộp 10,000 USD tiền phạt mỗi ngày

Các đơn vị nhận trách nhiệm thanh lý quỹ 3AC đang yêu cầu tòa án phạt 10,000 đô la Mỹ mỗi ngày đối với Kyle Davies - người đồng sáng lập quỹ. Họ cho rằng ông không hợp tác trong cuộc điều tra liên quan đến sự sụp đổ của công ty và dẫn đến nguyên nhân quỹ không thể hoàn tiền cho nhà đầu tư.