Chiến lược USDJPY của JP Morgan Tokyo phiên Á ngày 30.06.2020. Bán xuống ngắn hạn khi giá tăng!

Quang Sơn

Quang Sơn

Currency Analyst

09:16 30/06/2020

Chiến lược USDJPY của JP Morgan Tokyo phiên Á ngày 30.06.2020. Bán xuống ngắn hạn khi giá tăng!

JPY (Ryota Satotomi)

USD/JPY phục hồi về tới mức cao 107.885 và nguyên nhân có vẻ như tới từ nhu cầu cuối tháng đối với đồng Dollar. Tôi cho rằng các vị thế short đầu cơ ngắn hạn đã bị buộc phải đóng lại và kỳ vọng cặp tỷ giá này sẽ tích lũy trước mức giá 108.00 khi chúng ta được chứng kiến lực mua trong nước vào ngày cuối tháng hôm nay. Tôi thiên về bán xuống khi giá tăng tuy nhiên chỉ mang tính chất chiến thuật ngắn hạn. Mức cản kỹ thuật phía bên trên nằm tại 107.89 (đáy mây Ichimoku đồ thị tuần), 107.92 (đường conversion line trên đồ thị tuần), 107.96 (đường base line trên đồ thị ngày), 108.01 (61.8% fibonacci truy hồi của đợt sóng giảm từ 112.23 – 101.18) và 107.40 (đường trung bình động 200 ngày).

JP Morgan

Cùng chuyên mục