AUD - NZD

AUD/USD: Cơ hội nào cho cặp tiền trước thềm báo cáo NFP?

AUD/USD: Cơ hội nào cho cặp tiền trước thềm báo cáo NFP?

Thị trường chứng khoán Hoa Kỳ biến động, mọi con mắt đang hướng đến dữ liệu bảng lương phi nông nghiệp NFP nhằm đưa ra nhận định phù hợp với con đường chính sách của Fed, trong bối cảnh các quan chức ngân hàng này quyết liệt phản đối khả năng nới lỏng lãi suất.