Dữ liệu thị trường

Mỹ - Bàn tay ngầm xáo trộn thị trường trái phiếu châu Âu

Mỹ - Bàn tay ngầm xáo trộn thị trường trái phiếu châu Âu

Thị trường trái phiếu châu Âu đang bước vào quý IV với các mức lợi suất trái phiếu 10 năm tăng lên mức cao nhất trong một thập kỷ. Nhưng không có nguyên nhân rõ ràng gây ra đà tăng này, mà thay vào đó, có thể là kết quả của những biến động từ bên kia đại Tây Dương.