Tham gia thử thách nội dung liên kết Binance và chia sẻ thưởng 95,000 FDUSD

Tham gia thử thách nội dung liên kết Binance và chia sẻ thưởng 95,000 FDUSD

10:34 04/06/2024

Binance thông báo chương trình khuyến mãi độc quyền dành cho Binance Affiliates với pool thưởng lên đến 95,000 FDUSD.

Các Binance Affiliates (cộng tác viên tiếp thị liên kết) đủ điều kiện có thể tham gia loạt thử thách và nhận đến 5,500 FDUSD mỗi người. Ngoài ra, các cộng tác viên Binance đủ điều kiện có thể chia sẻ gói thưởng chào mừng lên tới 100 USDT dưới dạng phiếu giảm giá phí giao dịch với mỗi người giới thiệu mới đăng ký Binance sau khi chương trình khuyến mãi kết thúc.

Thời gian khuyến mãi: 07:00 ngày 31/5 đến 06:59 ngày 1/7

Các bước tham gia 

 • Bước 1: Đăng ký trở thành cộng tác viên chương trình Binance Affiliate và đạt ít nhất 15,000 người theo dõi trên bất kỳ kênh truyền thông xã hội (ví dụ: Facebook, TikTok, YouTube, Instagram) hoặc các nền tảng khác (nếu có).
 • Bước 2: Đăng ký nhận khuyến mãi tại đây với đầy đủ thông tin được yêu cầu. Binance sẽ đánh giá tất cả những người đăng ký và liên hệ trực tiếp với những người tham gia đủ điều kiện qua Telegram hoặc địa chỉ email được liên kết với tài khoản Binance trong vòng một tuần kể từ khi gửi biểu mẫu.
 • Bước 3: Sau khi đơn đăng ký được chấp nhận, người dùng có thể tạo video, blog hoặc bất kỳ nội dung nào cho ít nhất một trong số các thử thách nội dung.

Binance Affiliates

 • Bước 4: Chia sẻ (các) nội dung sáng tạo trên bất kỳ tài khoản hoặc nền tảng truyền thông xã hội công cộng nào và gửi lại tại đây trong thời gian khuyến mãi để đủ điều kiện nhận phần thưởng.

Lưu ý:

 • Để đủ điều kiện nhận phần thưởng, các Binance Affiliate phải cung cấp bằng chứng về số lượng người theo dõi khi đăng ký tham gia chương trình.
 • Các Binance Affiliate cũng có thể gửi bằng chứng về số lượng người dùng duy nhất hàng tháng nếu nền tảng không có bất kỳ số liệu nào về số lượng người theo dõi (ví dụ đối với các website).

Cơ cấu phần thưởng

Mỗi Binance Affiliate đủ điều kiện có thể nhận đến 5,500 FDUSD bằng cách tạo và chia sẻ nội dung cho ít nhất một trong các thử thách sau trong thời gian khuyến mãi. Binance sẽ đánh giá tất cả nội dung theo tiêu chí đánh giá trong từng hạng mục phần thưởng.

Mỗi lần gửi nội dung phải đạt tối thiểu 1,000 lượt hiển thị duy nhất. Tất cả nội dung gửi không đáp ứng yêu cầu được xem là không đủ điều kiện nhận bất kỳ phần thưởng nào.

Đăng ký tài khoản tại đây: https://accounts.binance.com/register?ref=X7MSK47Q

Tham gia Binance Vietnam Telegram: https://b.link/jointelegramBinanceVN

Follow Binance Vietnam X: https://b.link/FollowBinanceVNX

Phần thưởng 1: Nội dung chất lượng và sáng tạo

Ban giám khảo được lựa chọn từ nhóm Binance đánh giá dựa trên chất lượng tổng thể và tính sáng tạo của nội dung. Các mốc điểm lần lượt là Bad, Low, Good và Excellent. Tùy thuộc vào điểm số mà các Binance Affiliate có cơ hội nhận đến 1,500 FDUSD.

Điểm đánh giá Good nhận được 750 FDUSD và Excellent được 1,500 FDUSD.

Phần thưởng nhóm 2: Mức độ phổ biến của nội dung

Binance đo lường mức độ phổ biến của từng nội dung dựa trên tổng số lượt hiển thị duy nhất mà tất cả các nội dung sáng tạo đạt được. Mỗi Binance Affiliate có thể nhận đến 3,000 FDUSD cho hạng mục phần thưởng này.

Người tham gia có thể chọn lựa chọn giữa hai danh mục:

 • Instagram, TikTok và YouTube Shorts
 • Video YouTube

Phần thưởng nhóm 3: Số lượng người giới thiệu hoàn thành KYC và ít nhất một giao dịch giao ngay hoặc hợp đồng tương lai

Dựa trên số lượt giới thiệu thành công đạt được trong thời gian khuyến mãi, mỗi Binance Affiliate có thể nhận được 1,000 FDUSD. Lượt giới thiệu thành công được công nhận khi người dùng mới hoàn thành các hoạt động sau trong thời gian khuyến mãi:

 • Đăng ký với Binance bằng liên kết giới thiệu
 • Hoàn thành KYC
 • Hoàn thành giao dịch giao ngay hoặc giao dịch tương lai đầu tiên

Phần thưởng chào mừng cho người giới thiệu

Nếu Binance Affiliate đủ điều kiện nhận phần thưởng từ bất kỳ danh mục phần thưởng nào nói trên trong thời gian khuyến mãi, tất cả những người giới thiệu mới đăng ký với Binance trong vòng 3 tuần sau khi chương trình khuyến mãi kết thúc có thể tự động đủ điều kiện nhận phần thưởng chào mừng.

Phần thưởng chào mừng lên tới 100 USDT dưới dạng phiếu giảm giá phí giao dịch.

Broker listing

Thư mục bài viết

Cùng chuyên mục

Forex Forecast - Diễn đàn dự báo tiền tệ