Phân tích yếu tố mùa vụ thị trường FX tháng 9/2022: USD vượt trội, vàng và chứng khoán suy yếu

Phạm Anh Vũ

Phạm Anh Vũ

Junior Analyst

20:45 05/09/2022

Tháng 9 tập trung vào kết quả hoạt động trong 5 và 10 năm, cả hai đều ghi nhận sự tích cực can thiệp của ngân hàng trung ương trong cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu 2008/2009 không khác nhiều so với tình hình hiện tại.

Trong sáu tháng qua, các trường hợp đặc biệt làm giảm độ tin cậy trong việc sử dụng tính thời vụ như một chỉ báo hành động giá. Các thị trường hàng hóa toàn cầu vẫn gặp khó khăn trong bối cảnh Nga tiếp tục xâm lược Ukraine và chuỗi cung ứng toàn cầu vẫn đang đối phó với chính sách COVID của Trung Quốc. Do đó, các chiến lược dựa trên tính thời vụ không đáng tin cậy so với các năm trước.

TÍNH THỜI VỤ THỊ TRƯỜNG FX KHUNG MONTHLY

Monthly Forex Seasonality – September 2022: US Dollar Stronger; Gold & Stocks Weaker

TÍNH THỜI VỤ EURO (EUR/USD)

Monthly Forex Seasonality – September 2022: US Dollar Stronger; Gold & Stocks Weaker

Theo tính chu kỳ, EUR/USD sẽ giảm trong tháng 9. Trong 5 năm qua, đây là tháng tồi tệ thứ 2 trong năm đối với cặp tiền này, giảm trung bình 1.06%. Trong 10 năm qua, đây là tháng tồi tệ thứ 5 trong năm, giảm trung bình 0.42%.

TÍNH THỜI VỤ CỦA GBP (GBP/USD)

Monthly Forex Seasonality – September 2022: US Dollar Stronger; Gold & Stocks Weaker

Theo chu kỳ, GBP/USD sẽ biến động nhiều trong tháng 9. Trong 5 năm qua, đây là tháng tồi tệ thứ 6 trong năm của cặp tiền này, giảm trung bình 0.03%. Trong 10 năm qua, đây là tháng tốt thứ 3 trong năm, tăng trung bình 0.12%.

TÍNH THỜI VỤ CỦA JPY (JPY/USD)

Monthly Forex Seasonality – September 2022: US Dollar Stronger; Gold & Stocks Weaker

Theo tính chu kỳ, JPY/USD sẽ tăng trong tháng 9. Trong 5 năm qua, đây là tháng tốt nhất trong năm của cặp tiền này, đạt mức tăng trung bình 1.43%. Trong 10 năm qua, đây là tháng tốt thứ 3 trong năm, đạt mức tăng trung bình 0.89%.

TÍNH THỜI VỤ CỦA AUD (AUD/USD)

Monthly Forex Seasonality – September 2022: US Dollar Stronger; Gold & Stocks Weaker

Theo tính chu kỳ, AUD/USD sẽ giảm trong tháng 9. Trong 5 năm qua, đây là tháng tồi tệ thứ 3 trong năm đối với cặp tiền này, giảm trung bình 0.96%. Trong 10 năm qua, đây là tháng tồi tệ thứ 4 trong năm, giảm trung bình 0.52%.

TÍNH THỜI VỤ CỦA NZD (NZD/USD)

Monthly Forex Seasonality – September 2022: US Dollar Stronger; Gold & Stocks Weaker

Theo tính chu kỳ, NZD/USD sẽ biến động nhiều trong tháng 9. Trong 5 năm qua, đây là tháng tồi tệ thứ 4 trong năm đối với cặp tiền này, giảm trung bình 0.89%. Trong 10 năm qua, đây là tháng tồi tệ thứ 5 trong năm, mức tăng trung bình 0.11%.

TÍNH THỜI VỤ CỦA CAD (USD/CAD)

Monthly Forex Seasonality – September 2022: US Dollar Stronger; Gold & Stocks Weaker

Theo tính chu kỳ, USD/CAD sẽ tăng trong tháng 9. Trong 5 năm qua, đây là tháng tốt nhất thứ 5 trong năm của cặp tiền này, tăng trung bình 0.19%. Trong 10 năm qua, đây là tháng tốt thứ 6 trong năm, tăng trung bình 0.30%.

TÍNH THỜI VỤ CỦA CHF (USD/CHF)

Monthly Forex Seasonality – September 2022: US Dollar Stronger; Gold & Stocks Weaker

Theo tính chu kỳ, USD/CHF sẽ tăng trong tháng 9. Trong 5 năm qua, đây là tháng tốt nhất trong năm của cặp tiền này, tăng trung bình 1.36%. Trong 10 năm qua, đây là tháng tốt thứ 3 trong năm, tăng trung bình 0.59%.

TÍNH THỜI VỤ CỦA S&P 500

Monthly Forex Seasonality – September 2022: US Dollar Stronger; Gold & Stocks Weaker

Theo tính chu kỳ, S&P 500 sẽ giảm trong tháng 9. Trong 5 năm qua, đây là tháng tồi tệ thứ 2 trong năm của chỉ số này, giảm trung bình 0.92%. Trong 10 năm qua, đó là tháng tồi tệ nhất trong năm, giảm trung bình 0.35%.

TÍNH THỜI VỤ CỦA VÀNG (XAU/CAD)

Monthly Forex Seasonality – September 2022: US Dollar Stronger; Gold & Stocks Weaker

Theo tính chu kỳ, S&P 500 sẽ giảm sâu trong tháng 9. Trong 5 năm qua, đây là tháng tồi tệ nhất trong năm, giảm trung bình 2.89%. Trong 10 năm qua, đó là tháng tồi tệ thứ 2 trong năm, giảm trung bình 2.18%.

DailyFX

Nhận xét

Broker listing

Cùng chuyên mục

Forex Forecast - Diễn đàn dự báo tiền tệ