Nhận định giá dầu: Dầu thô trên đà hình thành mô hình lá cờ tăng!

Võ Trí Mạnh

Võ Trí Mạnh

Junior Analyst

10:38 16/10/2022

Giá dầu dường như đang giao dịch trong một phạm vi hẹp khi bật lên sát theo đường SMA 50 ngày (87.54 Dollar), và có thể kiểm tra đỉnh tháng 10 tại 93.64 Dollar khi hình thành mô hình lá cờ tăng.

Dầu thô trên đà hình thành mô hình lá cờ tăng!
Dầu thô trên đà hình thành mô hình lá cờ tăng!

Mô hình lá cờ tăng có khả năng tiếp tục hoạt động miễn là giá dầu duy trì đà tăng từ mức đáy tháng (80.87 đô la), với mức đóng cửa trên 90.60 đô la (Fib mở rộng 100%).

Khu vực quan tâm tiếp theo nằm trong khoảng 93.50 USD (Fib thoái lui 61.8%) đến 95.30 USD (Fib mở rộng 23.6%). Nếu dầu thô xuyên thủng mốc kể trên thì SMA 200 ngày tại 97.34 USD sẽ là kháng cự tiếp theo, theo sau là khu vực 100.20 USD (Fib mở rộng 38.2%).

Tuy nhiên, giá dầu có thể đe dọa phạm vi mở cửa tháng 10 nếu phải giằng co quanh 84.20 Dollar (Fib mở rộng 78.6%) đến 84.60 Dollar (mở rộng 78.6%). Hỗ trợ tiếp theo sẽ nằm tại đáy tháng 10 tại (80.87 đô la).

Daily FX

Nhận xét

Broker listing

Cùng chuyên mục

Forex Forecast - Diễn đàn dự báo tiền tệ