Mô hình hai đáy là gì?

Mô hình hai đáy là gì?

Trần Vân Anh

Trần Vân Anh

Junior Editor

16:53 22/03/2024

Mô hình hai đáy (Double Bottoms Pattern) là mô hình phản ánh sự thay đổi trong xu hướng và đảo chiều động lượng giá, được hình thành khi kết thúc xu hướng giảm.

Mô hình hai đáy báo hiệu xu hướng đảo chiều giá

Mô hình hai đáy (Double Bottoms Pattern) là mô hình phản ánh sự thay đổi trong xu hướng và đảo chiều động lượng giá. Mô hình này xuất hiện ở khung thời gian càng dài thì xu hướng tăng mới được hình thành càng mạnh mẽ. Do đó nó chủ yếu được ứng dụng nhiều trong các giao dịch dài hạn như trên các biểu đồ ngày hoặc biểu đồ tuần.

Mô hình hai đáy chỉ phát huy được hiệu quả khi nó xuất hiện sau một xu hướng giảm, nếu được tìm thấy trong một xu hướng tăng và đi ngang thì mô hình sẽ không có nhiều ý nghĩa trong giao dịch.

Mô hình hai đáy xuất hiện khi phe mua lấy lại quyền kiểm soát

Mô hình hai đáy có hình dáng giống ký tự “W” để biểu thị rằng phe bán đã nắm quyền kiểm soát trong thời gian dài, sau đó giá hồi nhẹ để tạo ra đáy thứ nhất, trước khi bật trở lại và tạo diễn biến tương tự để hình thành đáy thứ hai. Hai đáy liên tiếp này có giá trị gần như tương đồng nhau hoặc nếu có chênh lệch về giá thì cũng thường rất nhỏ.

Đường nối hai đáy sẽ được coi là một hỗ trợ quan trọng và nếu các cây nến không phá vỡ hỗ trợ này thì xu hướng tăng sẽ được củng cố, tức là phe mua đã lấy lại quyền kiểm soát. Ngược lại, nếu các cây nến phá vỡ đường hỗ trợ thì đà giảm sẽ tiếp tục được mở rộng và phe bán đã thành công trong việc khẳng định ưu thế của mình.

Trong khi đó, đường đi qua đỉnh được hình thành khi giá điều chỉnh tăng trong xu hướng giảm chính và tạo đáy thứ nhất được gọi là đường viền cổ (neckline) và có vai trò như một đường kháng cự. Xu hướng đảo chiều tăng sẽ được xác nhận khi các cây nến xuyên thủng đường viền cổ này.

Giao dịch với mô hình hai đáy

Thời điểm các cây nến chuyển ra xa lên phía trên của mô hình hai đáy, ta có thể cân nhắc: 

  • Đặt lệnh Buy tại các cây nến đóng phía trên đường viền cổ
  • Đặt lệnh Stop Loss dưới h vị trí hai đáy một vài pip
  • Tiến hành Take profit tại điểm mà khoảng cách từ vị trí đó đến điểm Breakout bằng (hoặc gấp đôi) chiều cao tính từ 2 đáy đầu đến đường viền cổ và theo chiều giá đi lên.

Tuy nhiên, để chắc chắn, ta có thể chờ giá quay lại kiểm tra vùng hỗ trợ, đồng thời có sự xuất hiện các mô hình nến, mô hình giá hoặc tín hiệu  đảo chiều từ các chỉ báo kỹ thuật khác (RSI, MACD, đường MA,...) để xác nhận đà tăng mới được hình thành rồi mới tiến hành vào lệnh.

dubaotiente.com

Broker listing

Thư mục bài viết