Điểm nổi bật của dự án Binance Launchpool thứ 52 Omni Network

Điểm nổi bật của dự án Binance Launchpool thứ 52 Omni Network

21:25 15/04/2024

Omni Network là blockchain Layer 1 cho phép các nhà phát triển xây dựng DApp dễ dàng trên các Layer 2 nhưng vẫn đạt được khả năng bảo mật từ Ethereum.

Omni Network là dự án thứ 52 của Binance Launchpool. Sàn niêm yết OMNI vào 19h ngày 17/4 và mở giao dịch cho các cặp OMNI/BTC, OMNI/USDT, OMNI/BNB, OMNI/FDUSD và OMNI/TRY. Dự án được gắn Seed Tag. Người dùng có thể staking BNB và FDUSD vào các nhóm riêng biệt để farm OMNI trong bốn ngày, bắt đầu từ 7h ngày 13/4.

Chi tiết về pool OMNI:

  • Tên token: Omni Network (OMNI token)
  • Tổng nguồn cung: 100,000,000 OMNI
  • Phần thưởng launchpool: 3,500,000 OMNI (3.5% tổng cung)
  • Nguồn cung lưu hành ban đầu: 10,391,492 OMNI (10.39% tổng cung)
  • Điều khoản staking: Yêu cầu KYC
  • Hardcap hàng giờ cho mỗi người dùng:
    • 3,098.95 OMNI trong pool BNB
    • 546.87 OMNI trong pool FDUSD

Đăng ký tài khoản tại đây: https://accounts.binance.com/register?ref=X7MSK47Q

Tham gia Binance Vietnam Telegram: https://b.link/jointelegramBinanceVN
Follow Binance Vietnam X: https://b.link/FollowBinanceVNX

Omni Network là gì?

Omni Network là mạng blockchain cho phép các nhà phát triển xây dựng dApp một cách dễ dàng trên tất các Layer 2 của trong khi vẫn đạt được khả năng bảo mật từ Ethereum. Để thực hiện được điều này, dự án tận dụng bộ công cụ Cosmos SDK và cơ sở hạ tầng của EigenLayer nhằm tạo điều kiện kết nối nhanh chóng đồng thời tăng tính bảo mật giữa các Layer 2.

Omni Network được thiết kế với các yêu cầu tích hợp tối thiểu để đảm bảo khả năng tương thích với mọi rollup VM, ngôn ngữ lập trình và kiến ​​trúc dữ liệu có sẵn. Từ đây, các ứng dụng có thể tham gia vào hệ sinh thái của Omni Network mà không cần sửa đổi các smart contract hiện có của chúng.

Điểm nổi bật về công nghệ của Omni Network

Mô hình Dual Staking

Mô hình Dual Staking của Omni Network bao gồm 2 lớp Consensus Layer (lớp đồng thuận) và Execution Layer (lớp thực thi). Mô hình này tạo điều kiện cho Integrated Consensus (Tích hợp đồng thuận) và để validator thực hiện đồng thời sự đồng thuận cho Omni EVM và các cross-chain message (thông báo liên mạng). Ngoài ra, 2 lớp này được hỗ trợ bởi các công cụ như ABCI++ và Engine API giúp validator quản lý trạng thái các giao dịch 1 cách thống nhất trong mạng lưới.

Bằng cách tách các hoạt động đồng thuận khỏi việc thực hiện giao dịch, Omni Network mở rộng quy mô hoạt động hiệu quả trên mạng lưới của mình và các rollup được kết nối. Mô hình này không chỉ giảm thiểu nguy cơ tắc nghẽn mạng mà còn tăng cường tính bảo mật và độ tin cậy của các giao dịch cross-network transactions (xuyên mạng).

Consensus Layer

Consensus Layer (Lớp đồng thuận) được hỗ trợ bởi CometBFT, giúp những validator cùng nhau thống nhất về trạng thái của mạng lưới, đảm bảo mọi giao dịch đều hợp lệ và hoàn thiện trạng thái trên tất cả các rollup được kết nối.

Ngoài ra, CometBFT hoạt động theo cơ chế Delegated Proof of Stake (DPoS) cho phép người dùng có thể ủy quyền các liquid restaking token như ezETH (Renzo), pufETH (Puffer Finance) của họ cho validator thông qua công nghệ từ EigenLayer. Từ đây, người dùng có thể nhận phần thưởng đồng thời tăng cường bảo mật cho mạng lưới.

Execution Layer

Execution Layer (Lớp thực thi) hoặc gọi là Omni EVM để thực thi các giao dịch ETH. Omni EVM xử lý các giao dịch trong mempool của nó đồng thời tận dụng các ứng dụng bên thứ 3 như Geth, Besu,... để mạng lưới đạt được thông lượng cao mà không bị quá tải. Ngoài ra, Omni EVM hỗ trợ EIP-1559 phí giao dịch có thể thay đổi theo tình hình mạng lưới và yêu cầu từ người dùng. Điều này giúp tối ưu hóa chi phí sử dụng mạng lưới, đảm bảo rằng người dùng không phải trả quá nhiều phí khi giao dịch trên Omni Network.

Omni validator nodes

Mạng lưới các node sử dụng cơ chế đồng thuận CometBFT để xác thực các tin nhắn và giao dịch cross-rollup trên Omni EVM. Các node này được bảo mật bằng cách sử dụng token OMNI và ETH liquid restaking token từ người dùng.

Broker listing

Thư mục bài viết

Cùng chuyên mục

Forex Forecast - Diễn đàn dự báo tiền tệ