Dax và Dow Jones điều chỉnh nhẹ, trong khi đà giảm của Hang Seng vẫn đang gia tăng

Dax và Dow Jones điều chỉnh nhẹ, trong khi đà giảm của Hang Seng vẫn đang gia tăng

Bùi Hải Đăng

Bùi Hải Đăng

Junior Analyst

20:47 07/03/2024

Triển vọng kỹ thuật các chỉ số chứng khoán Dax 40, Dow Jones, và Hang Seng

Chỉ số Dax 40 giảm nhẹ trước quyết định lãi suất của ECB

Dax 40 đã tiếp tục giảm nhẹ từ vùng đỉnh của tuần trước khi các nhà đầu tư chờ đợi quyết định về lãi suất của ECB trong ngày hôm nay. Nếu động lượng giảm tiếp tục gia tăng trong thời gian tới, sẽ mở ra tiềm năng giảm xuống đường xu hướng tăng kéo dài từ đáy của tháng 10, 2023 sẽ lọt vào tầm ngắm, xa hơn nữa là đường SMA 50 ngày.

Biểu đồ Dax 40 khung ngày

Dow Jones tiệm cận đường SMA 50 ngày

Đà giảm của Dow Jones đã tiếp tục kéo dài và hiện chỉ số này đã tiệm cận với đường SMA 50 ngày. Nếu giá tiếp tục suy yếu trong thời gian tới, vùng đỉnh cũ tại 37,825 sẽ lọt vào tầm ngắm, xa hơn nữa là mức 37,129. Mặt khác, nếu ngưỡng tâm lý 39,000 bị phá vỡ trong thời gian tới, giá có thể sẽ quay trở lại mức cao kỷ lục vào cuối tháng 2, 2024 một lần nữa.

Biểu đồ ​Dow Jones khung ngày

​Hang Seng điều chỉnh về ngưỡng hỗ trợ của đường xu hướng

Hang Seng đã liên tục giảm trong thời gian gần đây khi liên tục tạo ra chuỗi các đỉnh thấp hơn. Hiện tại giá đã quay trở lại đường xu hướng tăng bắt đầu từ tháng 1, 2024, và vùng này hiện đang góp phần chặn lại đà giảm của giá. Tuy nhiên, nếu ngưỡng này và đường SMA 50 ngày bị phá vỡ, động lượng giảm của chỉ số sẽ gia tăng.

Biểu đồ Hang Seng khung ngày

DailyFX

Broker listing

Thư mục bài viết

Cùng chuyên mục

Forex Forecast - Diễn đàn dự báo tiền tệ