Tùng Nguyễn, CFA, CMT

Tùng Nguyễn, CFA, CMT

Chief Economist

Bài viết của chuyên gia

[Thành viên Đội ngũ Dubaotiente] BTV – MC Đàm Huệ Chi    

[Thành viên Đội ngũ Dubaotiente] BTV – MC Đàm Huệ Chi

Thông qua loạt bài [Thành viên Đội ngũ Dubaotiente], chúng tôi sẽ giới thiệu tới các bạn lần lượt từng cá nhân trong 'lực lượng' Dubaotiente, để qua đó các bạn có thể hiểu rõ hơn về page, ...