Nathan Phạm - Junior Analyst - Bài viết phân tích Mới Nhất từ chuyên gia Nathan Phạm
Nathan Phạm

Nathan Phạm

Junior Analyst

- Cử nhân kinh tế Đại học Ngoại Thương

- Nhiều năm kinh nghiệm biên tập tin tức cho các trang tin

Bài viết của chuyên gia